Konferencja naukowa „Na stos rzuciliśmy nasz życia los… W setną rocznicę Niepodległości Polski” – Kielce, 8–9 listopada 2018

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zapraszają na konferencję naukową:

„Na stos rzuciliśmy nasz życia los… W setną rocznicę Niepodległości Polski”

Kielce, 8–9 listopada 2018 r.

Sala konferencyjna Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1
Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” w Kielcach, ul. Warszawska 5
Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach (ul. Jana Pawła II 7)

Przypadająca w listopadzie 2018 r. setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi znakomitą okazję do rozważań nad wysiłkami Polaków, zmierzającymi do odzyskania utraconej w XVIII wieku państwowości. Wielość koncepcji oraz dróg do niepodległości, obranych przez różne środowiska polityczne w poszczególnych dzielnicach zaborczych, jak też na emigracji, daje możliwość komparatystycznej prezentacji wyników badań i ustaleń historyków oraz przedstawicieli innych nauk.

Setna rocznica odzyskania niepodległości oraz poświęcona temu zagadnieniu konferencja będzie również okazją do oceny i wymiany poglądów na temat obranych strategii wolnościowych, ich założeń ideowo-programowych, procesu modyfikacji i realizacji w latach I wojny światowej. Przeprowadzenie obrad w mieście nierozerwalnie związanym z czynem zbrojnym Józefa Piłsudskiego oraz tradycjami legionowymi ma wymiar symboliczny dla upamiętnienia wydarzeń sprzed stu lat.

Kielecka konferencja to nie tylko forum wymiany poglądów badaczy z całego kraju, ale również jeden z elementów związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Referenci w swoich wystąpieniach poruszą wiele zagadnień związanych m.in. z ideą niepodległości w procesie dojrzewania i kształtowania się świadomości narodowej społeczeństwa polskiego pod trzema zaborami, wpływem polityki wewnętrznej państw zaborczych na kierunek oraz charakter polskich koncepcji i programów niepodległościowych, a także inicjatywami lokalnymi na rzecz budowania zrębów przyszłej państwowości polskiej.

Komitet organizacyjny:

  • prof. dr hab. Stanisław Wiech – IH UJK
  • dr Dorota Koczwańska-Kalita – Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach

Sekretarze konferencji: