Ogólnopolska konferencja naukowa UKSW i IPN „Wiara i patriotyzm. Msze za Ojczyznę bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W 100-lecie odzyskania niepodległości” – Warszawa 18 października 2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wiara i patriotyzm. Msze za Ojczyznę bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W 100-lecie odzyskania niepodległości”, która odbędzie się 18 października 2018 w Warszawie, w Auli im. Jana Pawła II UKSW przy ul. Dewajtis 5. Konferencja została objęta patronatem narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wpisuję się również w obchody rocznicy odzyskania niepodległości, organizowane przez Instytutu Pamięci Narodowej. Zorganizowana została w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”.

PATRONAT NARODOWY PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY

 

 

 

 

 

Komitet Honorowy:
JE Kazimierz Kardynał Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski
Dr Jarosław Szarek, Prezes IPN
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW         

PROGRAM KONFERENCJI

10.00
Otwarcie konferencji

Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski
Ks. prof. dr hab Stanisław Dziekoński, rektor UKSW
Dr Jarosław Szarek, prezes IPN

10.20–12.10
Panel I – prowadzenie dr Milena Kindziuk, UKSW

 • 10.20–10.40  Jerzy Zelnik, Moje skromne udziały w Mszach za Ojczyznę odprawianych w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie
 • 10.40–11.00  Dr Rafał Łatka (BBH IPN), Duchowni odprawiający nabożeństwa za Ojczyznę jako „problem” w polityce władz PRL wobec Kościoła katolickiego (1982–1989)
 • 11.00–11.20  Prof. dr hab. Jan Żaryn (Senat RP, UKSW), Błogosławiony Jerzy Popiełuszko – niepodległościowy wzór kapłaństwa polskiego.
 • 11.40–12.10  dyskusja

12.10–12.30 Przerwa na kawę

12.30–14.30 
Panel II – prowadzenie – dr Rafał Łatka, IPN

 • 12.30–12.50  Dr Milena Kindziuk (UKSW), Oprawa religijna i artystyczna Mszy za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie
 • 12.50–13.10  O. dr Gabriel Bartoszewski, Przesłanie Mszy za Ojczyznę  sprawowanych przez ks. Jerzego Popiełuszkę w latach 1982–1984
 • 13.10–13.30  Ks. prof. dr hab. Jan Sochoń (UKSW), Duchowy wymiar kazań ks. Jerzego Popiełuszki wygłaszanych podczas Mszy za Ojczyznę
 • 13.30–13.50  Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (UKSW), Msze za Ojczyznę w procesie beatyfikacyjnym ks. Jerzego Popiełuszki
 • 13.50–14.30 Dyskusja

14.30–15.30 Przerwa

15.30–16.50
Panel III – prowadzenie: dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW

 • 15.30–15.50  Jakub Gołębiewski (IPN Warszawa), SB wobec nauczania ks. Popiełuszki – Msze za Ojczyznę w materiałach bezpieki
 • 15.50–16.10  Dr Łucja Marek (IPN Kraków),  Wołanie o prawdę i wolność czy „seanse nienawiści”. Rozważania i modlitwy w intencji ojczyzny ks. Jerzego Popiełuszki (Warszawa, Gdańsk, Częstochowa, Kraków, Bytom)
 • 16.10–16.30  Dr hab. Paweł Skibiński (UW), Wizyta Giulio Andreottiego w kościele św. Stanisława Kostki w 1984 r.– reakcja obserwatora zewnętrznego
 • 16.30–16.50  Dyskusja

16. 50–17.10  Przerwa na kawę

17.10–19.15
Panel IV prowadzenie: dr hab. Paweł Skibiński, UW

 • 17.10–17.30  Ks. dr hab. Norbert Mojżyn (UKSW), Muzeum wiary i patriotyzmu bł. Ks. J. Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu.
 • 17.30–17.50  Ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW, Środowiska zakonne wobec działalności i męczeńskiej śmierci kapłana „Solidarności"
 • 17.50–18.10  Dr Zbigniew Stanuch (IPN Szczecin), Powiew wolności. Msze św. za Ojczyznę na Pomorzu Zachodnim w latach osiemdziesiątych XX wieku
 • 18.10–18.30  Dr hab. Krzysztof Sychowicz (IPN Białystok), Wpływ ks. Jerzego Popiełuszki i Mszy za Ojczyznę na postawy i poglądy mieszkańców Polski północno-wschodniej.
 • 18.30–18.50  Dr hab. Konrad Białecki prof. UAM (IPN Poznań), Od mszy za Ojczyznę po konfraternię im. ks. Jerzego Popiełuszki. Parafia pw. św. Wojciecha w Koninie jako przykład środowiska przyjaznego opozycji antykomunistycznej
 • 18.50 –19.15  Dyskusja

19.15  Zamknięcie konferencji