Dokumenty

Afisz dot. manifestacji organizowanej przez NSZZ „Solidarność” w dn. 11 XI 1989 r. na Starym Rynku w Bydgoszczy z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, IPN By 842/44.