Dokumenty

Informacja dzienna Departamentu III MSW z dn. 11 XI 1980 r. dot. obchodów 62. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, IPN BU 0365/64 t. 11, s. 8-9.

Wymienione osoby: T. Szczudłowski, D. Kobzdej, N. Milewska, ks. St. Bogdanowicz, L. Wałęsa, A. Hall, ks. B. Sroka; wymienione miejscowości: Gdańsk, Lublin.