Dokumenty

Materiały ze sprawy obiektowej krypt. „Rocznica II” dot. operacyjnego zabezpieczenia obchodów 11 Listopada w 1981 r. na terenie Warszawy, IPN BU 0999/181.

Wniosek naczelnika Wydz. III-2 KSMO w Warszawie z dn. 30 X 1981 r. o wszczęcie sprawy obiektowej krypt. „Rocznica II”, IPN BU 0999/181, s. 6.

 

Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości organizowanych przez ugrupowania antysocjalistyczne z okazji 11 Listopada, podpisany przez naczelnika Wydz. III-2 KSMO w Warszawie w dn. 4 XI 1981 r., IPN BU 0999/181, s. 7-17.

 

Plan operacyjnego zabezpieczenia imprez kościelnych związanych z 63. rocznicą odzyskania niepodległości Wydz. IV KSMO w Warszawie z dn. 9 XI 1981 r., IPN BU 0999/181, s. 49-52.

 

Zestaw sił i środków użytych bezpośrednio w akcji zabezpieczenia w dn. 11 XI 1981 r., podpisany przez naczelnika Wydz. III-2 KSMO w Warszawie w dn. 10 XI 1981 r., IPN BU 0999/181, s. 67-69.

 

Analiza sprawy obiektowej krypt. „Rocznica II” inspektora Wydz. III-2 KSMO w Warszawie z dn. 26 III 1982 r., IPN BU 0999/181, s. 187-192.

Powiązane informacje