Dokumenty

Meldunki operacyjne w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Elektrycy” dot. zatrzymania Tadeusza Buczkowskiego, Roberta Siwego i Bogusława Wysockiego w dn. 10 XI 1982 r. w Białymstoku w związku z rozmieszczaniem ulotek o treści antysocjalistycznej [w związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości], IPN Bi 012/445, s. 1-10.

Meldunek operacyjny Wydz. V KWMO w Białymstoku z dn. 11 XI 1982 r. dot. zatrzymania Tadeusza Buczkowskiego, Roberta Siwego oraz Bogusława Wysockiego w związku z naklejaniem ulotek o treści antysocjalistycznej i przynależność do nielegalnej organizacji, IPN Bi 012/445, s. 1-2.
(Wymienione osoby: Tadeusz Buczkowski, Robert Siwy, Bogusław Wysocki, Wojciech-Aleksander Gosiewski, Leszek Kieda, Sławomir Skibicki; wymienione miejscowości: Białystok).
 
 
 
Meldunek operacyjny Wydz. V KWMO w Białymstoku z dn. 24 XI 1982 r. dot. podjętych dalszych czynności w SOR krypt. „Elektrycy”, IPN Bi 012/445, s. 3-4. (Wymienione osoby: Tadeusz Buczkowski, Robert Siwy, Sławomir Zabłocki; wymienione miejscowości: Białystok).
 
 
 
 
Meldunek operacyjny Wydz. V KWMO w Białymstoku z dn. 7 XII 1982 r. dot. dalszych czynności w SOR krypt. „Elektrycy”, IPN Bi 012/445, s. 5-6. (Wymienione osoby: Sławomir Skibicki, Tadeusz Buczkowski, Wojciech Gosiewski, Leszek Kieda, Robert Siwy, Sławomir Zabłocki, Bogusław Wysocki; wymienione miejscowości: Białystok).
 
 
 
Meldunek operacyjny Wydz. V KWMO w Białymstoku z dn. 15 XII 1982 r. dot. ustalenia na podstawie anonimu organizatorów nielegalnego związku wśród uczniów ZSZ przy Zakładzie Energetycznym w Białymstoku i dalszych czynności w SOR krypt. „Elektrycy”, IPN Bi 012/445, s. 7-8. (Wymienione osoby: Stanisław Gryko, Józef Mentel, Andrzej Musiał, Walenty Szelengowicz; wymienione miejscowości: Białystok).
 
 
 
Meldunek operacyjny Wydz. V KWMO w Białymstoku z dn. 4 III 1983 r. dot. zakończenia SOR krypt. „Elektrycy”, IPN Bi 012/445, s. 9-10. (Wymienione osoby: Robert Siwy, Tadeusz Buczkowski, Bogusław Wysocki, Wojciech-Aleksander Gosiewski, Leszek Kieda, Sławomir Skibicki, Sławomir Zabłocki, Stanisław Gryko, Józef Mentel, Andrzej Musiał, Walenty Szelengowicz; wymienione miejscowości: Białystok).