Dokumenty

Informacja z dn. 12 XI 1981 r. na podstawie doniesienia TW „Jacek” dot. przebiegu obchodów 63 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w dn. 10-11 XI 1988 r. zorganizowanych przez NSZZ „Solidarność” i NZS, IPN Ki 014/1888 t. 3, k. 190-191.

Sprawa obiektowa kryptonim "Alfa" dot. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.