Dokumenty

Plany działań KWMO we Wrocławiu w związku z przewidywanymi manifestacjami ulicznymi w listopadzie 1982 r., IPN Wr 290/21.

Plan działania Wydz. Prewencji KWMO we Wrocławiu w okresie do 15 XI 1982 r., IPN Wr 290/21, k. 34–36.

 

Koncepcja działań porządkowych Milicji Obywatelskiej z dn. 4 XI 1982 r. w związku z przewidywanym zagrożeniem ładu i bezpieczeństwa publicznego w dn. 10 XI 1982 r. na terenie m. Wrocławia, IPN Wr 290/21, k. 45–52.