Fotografie

Fotografia z uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym wymarsz I Kompanii Kadrowej Legionów z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w Kielcach. Fotografia ze zbioru dokumentującego udział działaczy NSZZ „Solidarność” w uroczystościach rocznicowych organizowanych na terenie kraju w latach 1980-1985, IPN BU 024/232.

Na zdjęciach widoczni m.in. ks. Małkowski, Stefan Melak, Tadeusz Jaworski