Fotografie

Dwie fotografie przedstawiające złożenie kwiatów na grobach legionistów na cmentarzu w Kielcach w ramach obchodów Święta Niepodległości w dn. 11 XI 1989 r.

Sprawa operacyjnego rozpracowania krypt. "Tulipany" dot. operacyjnego rozpoznania kierunków i form działalności KPN oraz ustalenia struktury organizacyjnej, składu osobowego kierownictwa, członków i sympatyków organizacji na terenie miasta Kielce, IPN Ki 014/1913.

Powiązane informacje