Dokumenty

Radiotelegram z informacją o obchodach 11 Listopada w Brazylii przesłany przez Poselstwo RP w Rio de Janeiro w dn. 14 XI 1929 r., IPN BU 2379/6, s. 8.

Dokument ze zbiorów Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce (sygn. 701/011/006).