Dokumenty

Fragmenty gazety polonijnej „Gazeta katolicka” (Winnipeg, Kanada) zawierajace informacje dot. obchodów Święta Niepodległości w l. 1938-1939, IPN BU 3827.

Kopie materiałów pozyskane do zasobu IPN z Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie. Dokument w powiększeniu w załączonym pliku .pdf

Artykuł/wzmianka dot. 20. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości („Gazeta katolicka” nr 45, 9 listopada 1938 r.), IPN BU 3827.

 

Artykuły dot.obchodów 20. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości („Gazeta katolicka” nr 46, 16 listopada 1938 r.), IPN BU 3827.

 

Artykuł dot. obchodów 21. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości („Gazeta katolicka” nr 47, 22 listopad 1939 r.), IPN BU 3827.