Fotografie

Kolekcja fotografii przedstawiająca Józefa Piłsudskiego, IPN BU 024/86

 

  • Marszałek Józef Piłsudski wśród oficerów 66. kaszubskiego pułku piechoty w Toruniu, 5 VI 1921 r.; IPN BU 024/86
    Marszałek Józef Piłsudski wśród oficerów 66. kaszubskiego pułku piechoty w Toruniu, 5 VI 1921 r.; IPN BU 024/86
  • Wizyta ministra spraw zagranicznych Włoch Dino Grandi u marszałka Józefa Piłsudskiego. Dino Grandi (2L) w towarzystwie: Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego (3P), ministra spraw zagranicznych Polski Augusta Zaleskiego (2P), ppłk. Józefa Becka (1P), ppłk. Feliksa Kamińskiego (3L) i mjr. Stanisława Próchnickiego (1L) na werandzie willi "Na Pogance" w Druskiennikach, 11 VI 1930 r., fot. Leon Baranowski; IPN BU 024/86
    Wizyta ministra spraw zagranicznych Włoch Dino Grandi u marszałka Józefa Piłsudskiego. Dino Grandi (2L) w towarzystwie: Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego (3P), ministra spraw zagranicznych Polski Augusta Zaleskiego (2P), ppłk. Józefa Becka (1P), ppłk. Feliksa Kamińskiego (3L) i mjr. Stanisława Próchnickiego (1L) na werandzie willi "Na Pogance" w Druskiennikach, 11 VI 1930 r., fot. Leon Baranowski; IPN BU 024/86
  • Marszałek Józef Piłsudski wśród rodziny, b.d., fot. Leon Baranowski; IPN BU 024/86
    Marszałek Józef Piłsudski wśród rodziny, b.d., fot. Leon Baranowski; IPN BU 024/86