Fotografie

Kolekcja fotografii przedstawiających obchody święta 11 Listopada w Estonii w okresie międzywojennym, IPN BU 3166.

Fotografie ze Zbioru kopii dokumentów przekazanych do Archiwum IPN przez Archiwum Narodowe w Estonii

Fotografia przedstawiająca gen. Johana Laidonera, przewodniczącego rady państwa Kaarela Einbunda, łotewskiego gen. Berkisa, szefów polskiej i fińskiej delegacji na uroczystościach rocznicy odzyskania niepodległości w 1929 r., IPN BU 3166/125.

 

Fotografia przedstawiająca gości z Polski składających wieniec podczas 10. rocznicy odzyskania niepodległości w 1928 r., IPN BU 3166/227.

 

Fotografie przedstawiające uroczystości z okazji Święta Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej w Tallinie w sali koncertowej teatru „Estonia”. Zdjęcia wykonane między 1920 a 1937 rokiem. IPN BU 3166/35 i IPN BU 3166/40.

 

Fotografia przedstawiająca oficjalną ceremonię w Tallinie z okazji Święta Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej w 1938 r., IPN BU 3166/56.

 

Fotografia przedstawiająca uroczyste zebranie Stowarzyszenia Przyjaźni Estońsko-Polskiej w Tallinie z okazji Święta Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej w 1939 r., IPN BU 3166/57.