Katowice

Materiały dot. obchodów 63 rocznicy odzyskania niepodległości w dn. 11 XI 1981 r. w Bielsku-Białej, IPN Ka 047/1020.

Szyfrogram Wydz. I Departamentu III MSW z dn. 9 XI 1981 r. do z-ców komendantów wojewódzkich MO ds. SB na terenie kraju (tu KWMO w Bielsku-Białej) dot. operacyjnego zabezpieczenia obchodów 63 rocznicy odzyskania niepodległości oraz pismo naczelnika Wydz. III KWMO w Bielsku-Białej do naczelnika Wydz. III „A” KWMO w Bielsku-Białej z dn. 10 XI 1981 r. w ww. sprawie, IPN Ka 047/1020, k. 27-28.
 
 

Pisma naczelnika Wydz. III KWMO w Bielsku-Białej do naczelników Wydz. IV i Wydz. „B” KWMO w Bielsku-Białej z dn. 10 XI 1981 r. w sprawie zabezpieczenia operacyjnego obchodów Święta Niepodległości w dn. 11 XI 1981 r., IPN Ka 047/1020, k. 30-31.

 

Meldunek operacyjny Wydz. III KWMO w Bielsku-Białej z dn. 9 XI 1981 r. dot. organizowanych z inicjatywy Zarządu Regionu NSZZ  „Solidarność” obchodów Święta Niepodległości w dn. 11 XI 1981 r. w Bielsku-Białej oraz plan ich zabezpieczenia operacyjnego, IPN Ka 047/1020, k. 7-11.

 

Odezwa Obywatelskiego Komitetu Honorowego Obchodów Dnia Niepodległości w dn. 11 XI 1981 r. w Bielsku-Białej, skład komitetu oraz program uroczystości, IPN Ka 047/1020, k. 22-23.

 

Meldunek operacyjny Wydz. III KWMO w Bielsku-Białej z dn. 11 XI 1981 r. dot. przebiegu i operacyjnego zabezpieczenia obchodów Święta Niepodległości w dn. 11 XI 1981 r. w Bielsku-Białej, IPN Ka 047/1020, k. 13-17.

 
Ulotki kolportowane w trakcie uroczystości w dn. 11 XI 1981 r. w Bielsku-Białej, IPN Ka 047/1020, k. 57.
 
 

Notatka-relacja z-cy naczelnika Wydz. Kryminalnego KMMO Bielsko-Biała z dn. 11 XI 1981 r. z zabezpieczenia obchodów 63 rocznicy odzyskania niepodległości w Bielsku-Białej, IPN Ka 047/1020, k. 45.

Pliki do pobrania

Powiązane informacje