Kielce

Meldunki dzienne Inspektoratu Analityczno-Informacyjnego SB WUSW w Kielcach z dn. 8 i 11 XI 1988 r., przesłane do Ministra Spraw Wewnętrznych w Warszawie, IPN Ki 018/270, t. 12, s. 31-34, 40-46.

Meldunek nr 280/88 WUSW w Kielcach z dn. 8 XI 1988 r., zawierający m.in. informacje dotyczące komentarzy i działań związanych z 70 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, IPN Ki 018/270, t. 12, s. 31-34.

 

Meldunek nr 282/88 WUSW w Kielcach z dn. 11 XI 1988 r., zawierający m.in. informacje dotyczące obchodów 70 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, IPN Ki 018/270, t. 12, s. 40-46.