Łódź

Wybrane dokumenty zgromadzone w ramach SOR krypt. „Ekipa”, dot. zagadnień związanych z obchodami święta niepodległości w latach 1988–1989 w Łodzi, IPN Ld 084/6 t. 2-3.

Szyfrogram z-cy naczelnika Wydz. III WUSW w Łodzi do naczelnika Wydz. II Dep. III MSW z dn. 10 XI 1988 r. dot. udziału przedstawicieli środowisk niezależnych z Łodzi w obchodach 70 rocznicy odzyskania niepodległości w Warszawie i Gdańsku w dn. 10-11 XI 1988 r., IPN Ld 084/6 t. 1, k. 103.

 

Szyfrogram naczelnika Wydz. III WUSW w Łodzi do naczelnika Wydz. I Dep. III MSW dot. przeprowadzonej przez WUSW w Łodzi rozmowy z organizatorem niezależnych obchodów Święta Niepodległości, A. Ostoją-Owsianym, IPN Ld 084/6 t. 1, k. 107.

 

Uzupełnienie meldunku Wydz. III WUSW w Łodzi z dn. 14 XI 1988 r. dot. niezależnych obchodów odzyskania niepodległości oraz zatrzymania ich inicjatora, A. Ostoi-Owsianego, IPN Ld 084/6 t. 1, k. 111.

 
 
Uzupełnienie meldunku Wydz. III WUSW w Łodzi z dn. 17 XI 1988 r. dot. zatrzymania przez SB w Łodzi członków KPN - A. Ostoi-Owsianego oraz L. Moczulskiego w dn. 13 XI 1988 r. w związku z niezależnymi obchodami 70 rocznicy odzyskania niepodległości, IPN Ld 084/6 t. 1, k. 112.
 
 

Uzupełnienie meldunku Wydz. III WUSW w Łodzi z dn. 24 V 1989 r. dot. postępowania karnego w sprawie A. Ostoi-Owsianego, zatrzymanego przez SB w Łodzi w dn. 13 XI 1988 r. w związku z niezależnymi obchodami 70 rocznicy odzyskania niepodległości, IPN Ld 084/6 t. 1, k. 121.

 
 

Program Obywatelskiego Komitetu Obchodów 70-lecia Odzyskania Niepodległości w Łodzi - uroczystości, spotkania, odczyty w listopadzie 1988 r., IPN Ld 084/6 t. 2, k. 73.

 

Szyfrogram WUSW w Łodzi z dn. 11 XI 1989 r. dot. obchodów 71 rocznicy odzyskania niepodległości, IPN Ld 084/6 t. 1, k. 148.

Pliki do pobrania

Powiązane informacje