Rzeszów

„Niepodległość" - Pismo Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość". Numer specjalny z okazji rocznicy 11 Listopada, listopad 1986 r., Akta ze zbioru: Jerzy Czarnek, IPN Rz 168/59, s. 1-4.

„Niepodległość" - Pismo Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość". Numer specjalny z okazji rocznicy 11 Listopada, listopad 1986 r., Akta ze zbioru: Jerzy Czarnek, IPN Rz 168/59, s. 1-4.