Szczecin

Meldunki Wydz. IV KWMO w Szczecinie z listopada 1981 r. dot. obchodów 63 rocznicy odzyskania niepodległości w Szczecinie oraz Chojnie i Goleniowie, IPN Sz 0012/221 t. 11.

Szyfrogram naczelnika Wydz. IV KWMO w Szczecinie z dn. 3 XI 1981 r. dot. m.in. udziału ks. Huberta Czumy (byłego duszpasterza Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego przy parafii jezuitów w Szczecinie) w uroczystym nabożeństwie w intencji marszałka J. Piłsudskiego połączonym z obchodami 63 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, IPN Sz 0012/221 t. 11, s. 16-17.

 
Meldunek operacyjny z-cy naczelnika Wydz. IV KWMO w Szczecinie z dn. 11 XI 1981 r. dot. przeniesienia kościelnych uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, która miała się odbyć w dn. 11 XI 1981 r. na górze Czcibora na dn. 15 XI 1981 r. do Chojny, IPN Sz 0012/221 t. 11, k. 77.
 
 
Szyfrogram naczelnika Wydz. IV KWMO w Szczecinie z dn. 12 XI 1981 r. dot. m.in. nabożeństwa w dn. 11 XI 1981 r. w kościele pw. św. Katarzyny w Goleniowie z okazji 63 rocznicy odzyskania niepodległości oraz wizyty ks. Huberta Czumy w Szczecinie, IPN Sz 0012/221 t. 11, k. 78.
 
 
Meldunek operacyjny naczelnika Wydz. IV KWMO w Szczecinie dot. nabożeństwa w dn. 11 XI 1981 r. w katedrze szczecińskiej z okazji 63 rocznicy odzyskania niepodległości, IPN Sz 0012/221 t. 11, k. 81.