Warszawa

Informacje dzienne Departamentu IV MSW dot. przebiegu uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości w 1978 r., IPN BU 0713/259 t. 4.

Informacja Departamentu IV MSW z dn. 13 XI 1978 r.  dot. uroczystości kościelnych z okazji 60. rocznicy odzyskania niepodległości Polski oraz prób ich wykorzystania przez elementy antysocjalistyczne; wymienione osoby: bp I. Tokarczuk, ks. Wołoszyn, ks. Hauke-Ligocki, St. Stomma, J. Ozdowski, K. Wójcicki, B. Cywiński, Kupski [Janusz Krupski?], Nastula, Smoliński, J. Paszkiewicz, ks. Wiśniewski, M. Rayzacher, bp Lewandowski; wymienione miejscowości: Warszawa, Przemyśl, Toruń, Wrocław, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Lublin, Kraków, Łódź, Łaskarzew, Bełżyce, IPN 0713/259 t. 4, s. 79-83.

 

Informacja Departamentu IV MSW z dn. 15 XI 1978 r.  dot. wstępnych wypowiedzi i komentarzy na temat przebiegu uroczystości kościelnych z okazji 60. rocznicy odzyskania niepodległości Polski; wymienione osoby: ks. kard. Wyszyński, bp Dąbrowski, ks. Baszkiewicz, Wiesław Celiński, W. Ziembiński, W. Bartoszewski; wymienione miejscowości: Warszawa, IPN 0713/259 t. 4, s. 97-99.