Informacje dla użytkowników

  • Instytut Pamięci Narodowej nie odpowiada za prawdziwość informacji zawartych w udostępnianych materiałach archiwalnych. Dokumenty stanowiące spuściznę po organach bezpieczeństwa PRL, chociaż mają niezaprzeczalny walor historyczny, to mogą przedstawiać opisywane wydarzenia z perspektywy wytwórców dokumentów, ich systemu wartości oraz sposobu pozyskiwania informacji, tak więc wnioski z analizy zamieszczonych dokumentów powinny być konfrontowane z innymi źródłami i aktualną wiedzą historyczną.​
  • Informujemy, że fotografie i przedmioty niestanowiące spuścizny po b. organach bezpieczeństwa państwa PRL zostały przekazane do IPN przez naszych Darczyńców i zostały zamieszczone na portalu w celach edukacyjnych. Chociaż dołożyliśmy starań, by ustalić i wymienić wszystkich autorów zdjęć, mogło się okazać, że kogoś nieświadomie pominęliśmy. Gdyby się tak zdarzyło, prosimy o kontakt.
  • Na potrzeby portalu internetowego została udostępniona jedynie część dokumentów z naszego zasobu. Dostęp do wszystkich materiałów dot. 11 Listopada, również tych niepublikowanych na niniejszym portalu, mogą Państwu uzyskać w Archiwum IPN w Warszawie i oddziałowych archiwach IPN na terenie kraju. 
  • Z uwagi na ochronę danych wrażliwych osób występujących w materiałach archiwalnych na prezentowanych skanach mogą być zakryte niektóre informacje dot. m.in. stanu zdrowia, nałogów, spraw obyczajowych czy miejsca zamieszkania.
  • Zapraszamy również na inne portale tematyczne realizowane przez IPN - link

Powiązane informacje