Nowa wystawa IPN Gdańsk z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – Włocławek, Gdynia, Bydgoszcz, 7-9 listopada 2018

Wystawę „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym dostępem do morza” przygotowali pracownicy IPN Oddział w Gdańsku oraz Delegatury IPN w Bydgoszczy.

W centralnych punktach Włocławka (7.11), Gdyni (8.11) i Bydgoszczy (9.11) z okazji obchodzonego 11 listopada 2018 r. święta 100. rocznicy odzyskania niepodległości, stanęła najnowsza wystawa IPN pt. „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920”. Ekspozycja została przygotowana przez dr Kamilę Churską-Wołoszczak (Delegatura IPN w Bydgoszczy) oraz dr Barbarę Męczykowską (IPN Gdańsk).

– Tak jak przez ostatni rok zaprezentowaliśmy w kilkudziesięciu miejscowościach ogólnopolskie „spojrzenie” na 100. rocznicę odzyskania niepodległości, czyli wystawę „Ojcowie Niepodległości”, tak teraz zaprezentujemy ujęcie bardzo bliskie, regionalne, w którym podjęta została zwięzła próba wspomnienia o losach miast naszego regionu, od Kujaw po samo Wybrzeże w okresie 1918-1920 – informuje prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk.

– Po bardzo długiej niewoli, zapoczątkowanej  w 1772 roku I rozbiorem, wreszcie spełniło się marzenie Polaków o wolnej Ojczyźnie. Po blisko stupięćdziesięcioletnim okresie wielkich krzywd narodowych, ucisku politycznego, ekonomicznego i kulturalnego ze strony bezwzględnych zaborców, rosyjskiego na Kujawach Wschodnich i pruskiego na Kujawach Zachodnich i Pomorzu, Polacy mieli znowu swoje państwo. Na wystawie głównym punktem wyjścia jest rok 1918 – dodaje.

Na ekspozycji poruszone zostały następujące kwestie: geneza odrodzenia Rzeczypospolitej, walka o granice, działalność niemieckiej ochotniczej organizacji paramilitarnej Grenzschutz Ost (Straż Graniczna Wschód), powstanie wielkopolskie, powrót Pomorza i Kujaw Zachodnich do Polski, Zaślubiny Polski z morzem, spory na zachodnim pograniczu, plebiscyt na Powiślu, wojna polsko-bolszewicka.

Ciekawą częścią wystawy są sylwetki Ojców Niepodległości Pomorza i Kujaw m.in. Stefan Łaszewski, Otton Steinborn, Jan Biziel, Jan Maciaszek, kpt. Paweł Cyms, dr Józef Wybicki, Antoni Abraham, Stefan Hazuka, Tomasz Rogala, ks. Józef Wrycza, płk Wojciech Józef Gromaczyński.     

Włocławek

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 7 listopada o godz. 12.00. Plac Wolność we Włocławku. Ekspozycja będzie prezentowana do 21 listopada 2018 r. Po uroczystości nastąpiło złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych Obrońców Wisły 1920 roku oraz Pomnikiem Armii Krajowej we Włocławku.

 

 

Gdynia

Otwarcie wystawy odbyło się 8 listopada o godz. 12.00 na Placu Grunwaldzkim. Jako pierwszy głos zabrał dr Wojciech Szczurek, prezydent Miasta Gdyni.

– Niepodległość, wolność, suwerenność to nie tylko ideały. To wartości, które definiują naszą dumę, nasze miejsce na ziemi, naszą jakość życia. Patrząc na najmłodsze pokolenie, które nam dzisiaj towarzyszy, chcemy myśleć o przyszłości, by nasze dzieci, wnuki czuły radość i dumę z życia w kraju wolnym i niepodległym – mówił.

Następnie do zgromadzonych, przede wszystkim uczniów szkół  średnich, przemówił prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk.

 – Dzisiaj nie musicie się bić o wolną Polskę. Musicie tylko budować silny kraj – gospodarczo, kulturalnie, społecznie. Zdolny do utrzymania dużego potencjału wojskowego. Nic więcej. Jeżeli tylko to zrobicie, nikt nie odważy się napaść na państwo zamożne i silne. Tego wam, młodzi, zazdroszczę – podkreślił.

O treści wystawy opowiedziała jej współautorka dr Barbara Męczykowska z IPN Gdańsk.

– Mam nadzieję, że dzięki tej ekspozycji, szczególnie młodzieży szkolnej, zostanie przybliżona historia regionalna lat 1918-1920 – zaznaczyła.

Uroczystość poprowadził Krzysztof Drażba, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku.

Po wspólnym zwiedzaniu ekspozycji złożone zostały wiązanki kwiatów pod Pomnikami: Gdyńskich Harcerzy; Antoniego Abrahama; Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Generała Ryszarda Kuklińskiego. Wystawa będzie prezentowana do 22 listopada. 

Bydgoszcz

Finał wojewódzkiego konkursu „Przystanek Niepodległa” oraz wernisaż najnowszej wystawy Instytut Pamięci Narodowej pt. „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920” obył się 9 listopada. 

Uroczysta gala konkursu organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej Delegaturę w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy miała miejscew w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Laureatów wojewódzkiego konkursu – młodzież szkół z regionu – powitali: Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Kurator Oświaty w Bydgoszczy Marek Gralik. 

Finał poprzedził wernisaż wystawy przygotowanej przez Biuro Edukacji Narodowej IPN Delegatura w Bydgoszczy oraz Oddział w Gdańsku. Ekspozycja znajduje się na placu przed siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3), będzie dostępna dla zwiedzających przez dwa tygodnie.

Wystawy we Włocławku, Gdyni, Bydgoszczy będą eksponowane przez ok. dwa tygodnie, a następnie rozpocznie się ich prezentacja w innych miastach Pomorza i Kujaw, od Gdańska i Torunia, po najmniejsze gminy.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w toruńskich obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dokładny program uroczystości w załączniku. 

Programy uroczystości do pobrania poniżej: