Referat pracownika Delegatury IPN w Kielcach na konferencji naukowej „Polskie zmagania o niepodległość w XX wieku” – Toruń, 16 listopada

Dr Marek Jedynak z Biura Badań Historycznych IPN w Kielcach weźmie 16 listopada 2018 r. udział w XXVIII sesji naukowej połączonej z warsztatami historycznymi.

Przybliży sylwetki osób zaangażowanych w działalność niepodległościową. Referat poświęcony będzie nieznanym losom Waldemara Szwieca i jego rodziny (m.in. pobyt w obozie jenieckim, ukrywanie brytyjskich i amerykańskich jeńców, służba w szeregach AK, a także działalność polityczna, społeczna i charytatywna).

Obrady odbędą się w Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorami konferencji naukowej jest Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej oraz Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.