146. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego – Katowice, 18 kwietnia 2019

18 kwietnia 2019 r. w Katowicach odbyła się uroczystość upamiętniająca 146. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego. W wydarzeniu wzięli udział:  naczelnik Jacek Matejczyk oraz Karina Piątek z Oddziałowego Biura Administracyjno-Gospodarczego IPN w Katowicach.  Delegacje władz wojewódzkich, samorządowych i kombatanckich złożyły kwiaty na grobie Wojciecha Korfantego na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach oraz pod pomnikiem Wojciecha Korfantego na Placu Sejmu Śląskiego.

Wojciech Korfanty (1873–1939) – polityk, redaktor, działacz narodowy. Poseł do Reichstagu oraz pruskiego Landtagu. Jako pierwszy polityk z Górnego Śląska wstąpił do polskiego koła poselskiego. 25 października 1918 r. w przemówieniu w Reichstagu zażądał przyłączenia do Państwa Polskiego wszystkich ziem zaboru pruskiego oraz Górnego Śląska. W lutym 1920 r. został mianowany z ramienia rządu RP Polskim Komisarzem Plebiscytowym na Górnym Śląsku. W sierpniu 1920 r. wezwał do wybuchu II powstania śląskiego. W maju 1921 r. ogłosił się Dyktatorem III powstania śląskiego, w efekcie którego 1/3 obszaru plebiscytowego została przyznana Polsce.

Polecamy publikację IPN „Wojciech Korfanty 1873–1939“.

Broszura IPN o Wojciechu Korfantym.