Stulecie Powstań Śląskich – wydarzenia i publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach przygotowaną dla uczczenia setnej rocznicy wybuchu Powstań Śląskich

„Powstania Śląskie stanowią jedną z najpiękniejszych kart w dziejach narodu polskiego“ – głosi przyjęta w 2018 r. przez Sejm uchwała ustanawiająca rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich. Wyrażano w niej wdzięczność za „wkład pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość RP”.

W uchwale podkreślono, że Powstania Śląskie są niezwykle ważnymi wydarzeniami w historii Śląska i historii Polski. „Trzy Powstania Śląskie z lat 1919, 1920, 1921 niosą przesłanie dla przyszłych pokoleń. Powstańcza walka o powrót do Polski piastowskiego Górnego Śląska cechowała się wyjątkową konsekwencją i skutecznością. Mimo trwającego kilka wieków oddzielenia regionu od reszty ziem ojczystych i stosowania przez niemiecką administrację polityki germanizacyjnej polskość przetrwała“ – napisano.

„Było to głównie zasługą kobiet-matek śląskich, które z pokolenia na pokolenie przekazywały swoim dzieciom i wnukom znajomość języka polskiego, głównie poprzez modlitwę, tradycje i zwyczaje, a także uczyły swoje dzieci historii Polski. To one-matki śląskie wychowały polskich patriotów, którzy w godzinie próby nie zawahali się chwycić za broń i walczyć o to, aby Śląsk powrócił do Polski. Dzięki bohaterskim zrywom powstańców śląskich, na których czele stali Wojciech Korfanty oraz Alfons Zgrzebniok, ich determinacji oraz hojnej daninie krwi znacząca część Górnego Śląska została w 1922 r. ostatecznie włączona do odradzającej się II RP“ - zaznaczono w uchwale.

Zwrócono także uwagę, że „wybitny mąż stanu i wielki przywódca ludu śląskiego“ Wojciech Korfanty całe życie przeżył ofiarnie w nieustającej służbie dla Śląska i Polski. „Podczas Powstań Śląskich okazał się genialnym strategiem i dyplomatą. Zorganizował polską administrację na obszarach powstańczych, nie dopuścił do zniszczenia górnośląskiego potencjału gospodarczego i doprowadził do przekazania go Polsce w pełnej sprawności produkcyjnej, co w zasadniczy sposób przyczyniło się do rozwoju gospodarczego II Rzeczypospolitej. To potencjał Górnego Śląska umożliwił m.in. budowę magistrali węglowej i ułatwił budowę Gdyni czy Centralnego Okręgu Przemysłowego“ – zaakcentowano.

Podkreślono również, że Powstania Śląskie stanowią jedną z najpiękniejszych kart w dziejach narodu polskiego, są końcowym akordem procesu jednoczenia ziem polskich w okresie porozbiorowym. „Patriotyzm powstańców, ich umiłowanie polskości, rozsądek oraz hart ducha tworzą ciągle aktualny wzorzec do naśladowania. Niech męstwo, wierna służba i miłość do Ojczyzny, którymi wykazali się powstańcy śląscy będą drogowskazem postępowania i wzorem życia dla przyszłych pokoleń, a powstańcze czyny niech pozostaną wyrazem najwyższego patriotyzmu w wymiarze ogólnonarodowym i państwowotwórczym“ - napisano w uchwale.

Fragm. uchwały Sejmu RP na podstawie depeszy PAP

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach w roku 2018 zainaugurował cykl wydarzeń zorganizowanych w ramach ogólnopolskich obchodów stulecia niepodległości Polski. Przygotowaliśmy: cykliczne spotkania, kalendarze ścienne, publikacje, konferencje naukowe oraz wystawy popularyzujące wiedzę na temat wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem w 1918 r. przez Polskę niepodległości. Uwzględniając dzieje Górnego Śląska w skali całego kraju mamy zamiar w szczególny sposób upamiętnić historię naszego regionu, dla którego każdy następujący po 1918 rok był kolejnym etapem na drodze do częściowego powrotu do Rzeczypospolitej. W 1919 r. wybuchło pierwsze Powstanie Śląskie, w 1920 drugie, a w 1921 r. miał miejsce plebiscyt oraz trzecie Powstanie Śląskie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach przygotowaną dla uczczenia setnej rocznicy wybuchu Powstań Śląskich:

Kalendarz ścienny „Z myślą o Niepodległej” (2018)

Cykl audycji w Polskim Radiu Katowice „Z myślą o Niepodległej” (2018)

Instytut Pamięci Narodowej sfinansuje budowę w Warszawie pomnika Wojciecha Korfantego

Uroczystość upamiętniająca Powstańców Śląskich pochodzących z Chorzowa Starego

Kalendarz ścienny „Z myślą o Niepodległej” na rok 2019

Cykl audycji „Z myślą o Niepodległej” (2019)

Promocja albumu „Wojciech Korfanty 1873–1939”

Prezentacja wystawy „Robert Oszek (1896–1938) – żołnierz Niepodległej”

146. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego

Obchody Święta Narodowego 3 Maja oraz 98. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego

Dzielnicowa Galeria Niepodległości w Katowicach

I Rajd Śladami Pamięci Powstań Śląskich w ramach Nocy Muzeów z IPN Katowice

Pociąg do Śląska. Śląsk dla Polski – Katowice – Warszawa, 16 maja 2019

98. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego – Góra Świętej Anny, 25 maja 2019

Zlot „szkół powstańczych“ w Koszęcinie

Powstańcy Śląskich z Mysłowic upamiętnieni

Panel dyskusyjny „Wojciech Korfanty – wielki niezrozumiany?“

Konkurs na spot filmowy o Powstania Śląskich

Nie tylko „Spomnienia organizacyjne i walk Kompanii Załęskiej”. Dokumenty powstańcze w zborach katowickiego IPN

III Edycja Konkursu Plastycznego Moje piękne miasto – „100-lecie I Powstania Śląskiego” w Miasteczku Śląskim