Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla dyrektora poznańskiego oddziału IPN dr. hab. Rafała Reczka – Poznań, 22 maja 2019

22 maja 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w Poznaniu Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. W gronie 20 uhonorowanych osób znalazł się dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek. Odznaczenia są wyrazem szacunku dla osób, które przyczyniły się do promowania pamięci o Powstaniu Wielkopolskim, wniosły wkład w budowanie postaw propolskich, patriotycznych i edukację historyczną młodzieży.

Prezydent Andrzej Duda podziękował odznaczonym za „obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a przede wszystkim za piękne obchody – w wielu miejscach – stulecia Powstania Wielkopolskiego”. Podkreślił wagę wielkopolskiego zrywu powstańczego, który powinien być powodem do dumy nie tylko Wielkopolan, ale wszystkich Polaków. Przemawiający w imieniu odznaczonych wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zaznaczył natomiast, że największym sukcesem było uczynienie z rocznicy wybuchu powstania święta ogólnopolskiego, o zasięgu wykraczającym daleko poza granice województwa.

Wśród uhonorowanych znaleźli się m.in. Henryk Krystek – dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu, Tomasz Jasiński – dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN, Tomasz Łęcki – dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Tadeusz Musiał – prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Żródło: WUW, pap


Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości ustanowiony w 2018 r. jest nagrodą przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej.

 

 • Fot. Kancelaria Prezydenta RP
  Fot. Kancelaria Prezydenta RP

 

Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2021. Medal jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez:

 • pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej,
 • walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych,
 • aktywną działalność zawodową i społeczną,
 • twórczość naukową, literacką i artystyczną

przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.

Żródło: Kancelaria Prezydenta RP

 • Fot. WUW
  Fot. WUW
 • Fot. WUW
  Fot. WUW
 • Fot. WUW
  Fot. WUW
 • Fot. IPN
  Fot. IPN