Zlot „szkół powstańczych“ w Koszęcinie, 11 czerwca 2019

W ramach obchodów stulecia Powstań Śląskich.

11 czerwca 2019 r. w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. S. Hadyny w Koszęcinie (ul. Zamkowa 3), w ramach obchodów stulecia Powstań  Śląskich, odbył się Zlot „szkół powstańczych“ noszących imię Powstańców Śląskich, Wojciecha Korfantego oraz innych bohaterów związanych z powstaniami.  W programie m.in. prezentacja działań Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach mających na celu upamiętnienie Powstań Śląskich.

Zjazd rozpoczął się wykładem wprowadzający Zbigniewa Gołasza (IPN Katowice).  Kolenym punktem była prezentacja oferty edukacyjnej oraz możliwości współpracy przez przedstawicieli:  Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności,  Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny – Witold Iwaszkiewicz, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach - Halina Bieda, IPN Oddział w Katowicach - Michał Miwa-Młot. Swoją ofertę zaprezentowały ponadto GRH Powstań Śląskich Weteran - Jarosław Wroński oraz  Górnośląskie Towarzystwo Historyczne - Kamil Niesłony, Maciej Marmola. Kolejnym punktem była dyskusja, wymiana opinii, ustalenia kolejnych działań na lata 2019-2022. W spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób.

Uczestnicy spotkania przedstawili kilka propozycji wspólnych działań:

 • wydanie publikacji o szkołach, których patroni są związani z Powstaniami Śląskimi;
 • zorganizowanie turnieju szkół powstańczych;
 • zorganizowanie wycieczki śladami Powstań Śląskich;
 • zorganizowanie turnieju pocztów sztandarowych;
 • powstanie kanału informacyjnego w celu dobrego przepływu informacji;
 • włączenie się do akcji „Bohaterowie naszych ulic”.

Zaproponowano też, aby klejny zlot odbył się na przełomie maja i czerwca.

Wydarzeniem towarzyszącym była prezentacja wystawy  „Robert Oszek (1896–1938) – żołnierz Niepodległej”.

Autorem scenariusza wystawy jest Zbigniew Gołasz z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Ekspozycja składa się z 9 paneli. Wystawa poświęcona bohaterowi wojny polsko-bolszewickiej oraz III powstania śląskiego. Robert Oszek urodził się w 1896 r. w Zabrzu, miejscowości, w której w 1903 r. Wojciech Korfanty zwyciężył w wyborach do parlamentu niemieckiego. Ich drogi miały się w przyszłości przeciąć. Oszek pochodził z rodziny górniczej. Jako nastoletni chłopiec, by spełnić marzenia o egzotycznych podróżach, uciekł z domu i zaciągnął się na okręt wielorybniczy. Następnie rozpoczął służbę w marynarce cesarskiej, biorąc udział w niemieckiej ekspedycji do Meksyku i Haiti. Podczas I wojny światowej odznaczony został za męstwo krzyżem Żelaznym II i I klasy. Następnie zdezerterował z armii niemieckiej, by zaciągnąć się do polskiej marynarki wojennej. Walczył przeciwko bolszewikom we flotylli pińskiej i dnieprzańskiej. Został odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz krzyżem Virtuti Militari. Podczas III powstania śląskiego utworzył oddział szturmowy marynarzy, wyposażony w samochód pancerny „Korfanty”. Zdaniem niektórych, jego odwaga i bohaterstwo w krytycznych momentach niemieckiej kontrofensywy zadecydowały o powstrzymaniu natarcia, a tym samym o sukcesie powstania. Na polecenie Wojciech Korfantego stłumił bunt w dowództwie grupy „Wschód”, aresztując jego przywódców. Za działalność na Górnym Śląsku został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych i ponownie przedstawiony do odznaczenia krzyżem Virtuti Militari. Zmarł w 1938 r. w Katowicach.

 • Fot. MPŚ w Świętochłowicach.
  Fot. MPŚ w Świętochłowicach.
 • Fot. MPŚ w Świętochłowicach.
  Fot. MPŚ w Świętochłowicach.
 • Fot. MPŚ w Świętochłowicach.
  Fot. MPŚ w Świętochłowicach.
 • Fot. MPŚ w Świętochłowicach.
  Fot. MPŚ w Świętochłowicach.