„Krakowskie drogi do wolności”. Gra miejska – Kraków, 12 listopada 2019

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej i Oddział IPN w Krakowie zapraszają uczniów szkół średnich oraz uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej do udziału w grze miejskiej „Krakowskie drogi do wolności”, która odbędzie się 12 listopada 2019 r.

Gra ma na celu popularyzację wiedzy na temat znaczenia Krakowa dla odzyskania niepodległości poprzez wskazanie miejsc, które są nierozerwalnie związane z walką o wolność ojczyzny, od Konfederacji Barskiej po przejęcie władzy przez Polską Komisję Likwidacyjną w 1918 r.

Zapraszamy nauczycieli wraz z klasami lub mniejszymi grupami uczniów. Gra rozpocznie się o godz. 10 w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie (ul. Dunajewskiego 8), gdzie poszczególne grupy otrzymają mapy z wyznaczonymi punktami. Będą przy nich czekali przedstawiciele organizatorów. W każdym punkcie, po krótkiej prelekcji, uczestnikom zostaną przydzielone zadania związane z historią danego miejsca. Gra zakończy się około godz. 14 rozdaniem nagród wszystkim uczestnikom.

Dodatkowe informacje oraz zgłoszenia do 7 listopada 2019 r., e-mailem: marcin.chorazki@ipn.gov.pl