Promocja książki Jerzego Kirszaka „Generał Roman Szymański” – Jarosław, 12 grudnia 2019

W czwartek 12 grudnia 2019 r., w Kamienicy Attavantich - Sala Lustrzana, Rynek 5 w Jarosławiu odbyła się promocja książki „Generał Roman Szymański” autorstwa dr. hab. Jerzego Kirszaka z Instytutu Pamięci Narodowej i Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego. Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć historycznych. 

Bohater książki – generał brygady Roman Władysław Szymański (1895–1974) – należał do najwybitniejszych polskich żołnierzy i dowódców XX w. W dziejach Wojska Polskiego był jedynym oficerem, który nie tylko przeszedł na froncie przez wszystkie szczeble dowodzenia: od dowódcy drużyny, plutonu i kompanii (podczas I wojny światowej w Legionach Polskich), batalionu (w wojnie z bolszewicką Rosją w 1920 r.), pułku (w kampanii polskiej 1939 r.), po brygadę i zgrupowanie odpowiadające sile dywizji piechoty (w kampanii włoskiej 1944 r.), lecz także pełnił odpowiedzialne funkcje w sztabach i szkolnictwie wojskowym różnych szczebli, czego zwieńczeniem było stanowisko komendanta Wyższej Szkoły Wojennej w Wielkiej Brytanii w latach 1944–1946. Wiele lat po wojnie został na emigracji szefem Sztabu Głównego i zastępcą Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych (choć bez wojska) oraz kanclerzem kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari w Londynie. Mimo to postać gen. Szymańskiego znana była dotąd nielicznej grupie historyków zajmujących się dziejami Legionów Polskich, armii II Rzeczypospolitej, Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie i drugiej wielkiej emigracji.

Fot. Tomasz Czopowicz

  • Promocja książki Jerzego Kirszaka „Generał Roman Szymański” w Jarosławiu.
  • Promocja książki Jerzego Kirszaka „Generał Roman Szymański” w Jarosławiu.
  • Promocja książki Jerzego Kirszaka „Generał Roman Szymański” w Jarosławiu.
  • Promocja książki Jerzego Kirszaka „Generał Roman Szymański” w Jarosławiu.
  • Promocja książki Jerzego Kirszaka „Generał Roman Szymański” w Jarosławiu.
  • „Generał Roman Szymański” - Jerzy Kirszak