Konferencja naukowa „Józef Piłsudski w pamięci pokoleń” – Kielce, 16 listopada 2017

Konferencja naukowa „Józef Piłsudski w pamięci pokoleń” – 16 listopada 2017 r., Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia, ul. Warszawska 5, Kielce.

Instytut Historii Uniwersytety Jana Kochanowskiego w Kielcach, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Muzeum Historii Kielc oraz Archiwum Państwowe w Kielcach zorganizowały konferencję naukową „Józef Piłsudski w pamięci pokoleń”.

150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego daje okazję do podjęcia możliwości do popularyzowania i poszerzania wiedzy na temat postaci Marszałka oraz jego wpływu na kolejne pokolenia Polaków. W zamyśle organizatorów konferencji postać Józefa Piłsudskiego stanowi punkt wyjścia do dyskusji nad szeroko pojętą myślą polityczną i tradycją piłsudczykowską. Istotne jest zwłaszcza zobrazowanie wpływu środowisk skupionych wokół Marszałka Piłsudskiego oraz odwołujących się do ich tradycji na losy narodu polskiego w XX stuleciu.

Program konferencji:

10.00 Powitanie i rozpoczęcie obrad
moderator: dr hab. Urszula Oettingen, prof. UJK

10.15-10.35 Dr hab. Jerzy Pająk prof. UJK – Relacje Józefa Piłsudskiego z obozem lewicy niepodległościowej w latach I wojny światowej (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

10.35-10.55 Iwona Pogorzelska – Marszałek Józef Piłsudski i jego czasy w ikonografii z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach (Archiwum Państwowe w Kielcach)

10.55-11.15 Prof. dr hab. Adam Massalski – Józef Piłsudski jako wzór patriotyzmu w szkołach polskich w okresie międzywojennym (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

11.15-11.30 Przerwa kawowa

moderator: dr Jan Główka

11.30-11.50 Dr hab. Urszula Oettingen prof. UJK – Pamięć o Józefie Piłsudskim w II Rzeczypospolitej (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

11.50-12.10 Dr hab. Lidia Michalska-Bracha prof. UJK – Problematyka niepodległościowa w muzealnictwie międzywojennym (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

12.10-12.30 Prof. dr hab. Józef Smoliński – Sprawa służby piłsudczyków w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

12.30-12.45 Przerwa kawowa

moderator: dr Dorota Koczwańska-Kalita

12.45-13.05 Dr Michał Zawisza – Józef Piłsudski i jego środowisko w propagandzie PRL 1944-1956 (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach)

13.05-13.25 Marek Lis – Pamięć o Józefie Piłsudskim i jego żołnierzach na ziemi sandomierskiej (Biblioteka Pedagogiczna w Kielcach)

13.25–13.45 Bartłomiej Tambor – Eksponowanie postaci Józefa Piłsudskiego w działalności edukacyjnej i wystawienniczej Muzeum Historii Kielc (Muzeum Historii Kielc)

13.45-14.30 Dyskusja i zakończenie obrad

  • Konferencja naukowa „Józef Piłsudski w pamięci pokoleń”
    Konferencja naukowa „Józef Piłsudski w pamięci pokoleń”