Wykład dr. Jerzego Polaka „U progu Odrodzonej Polski. Ruch niepodległościowy w Bielsku i Białej przed 1918“ – Bielsko-Biała, 19 marca 2018

19 marca 2018 r., o godz. 17.00, w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej (ul. Słowackiego 17a) w ramach cyklu „Nasza Niepodległa“ odbył się wykład dr. Jerzego Polaka „U progu Odrodzonej Polski. Ruch niepodległościowy w Bielsku i Białej przed 1918“. Spotkanie zostało zorganizowane przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Spotkanie poprowadził Marek Łukasik (IPN Katowice).

Prelegent w swoim wykładzie przedstawił proces kształtowania się świadomości narodowej wśród Polaków zamieszkujących obszar, na którym występowały różne narodowości, opisał rolę Towarzystwa Szkoły Ludowej w tym procesie. Wskazał na znaczny udział mieszkańców Podbeskidzia w Legionach Polskich, zwłaszcza w II brygadzie legionów. Zwrócił uwagę na bardzo skomplikowane stosunki narodowościowe na tym terenie, na konflikt pomiędzy Polakami, a Niemcami. Szczegółowo opowiedział o pobycie Józefa Piłsudskiego w Białej, zwrócił uwagę na bardzo mało znany fakt, mianowicie J. Piłsudski wraz z K. Sosnkowskim byli świadkami na ślubie jednego z legionistów. Na ten temat jest zapis w księgach parafialnych w Kościele Opatrzności Bożej w Białej.  Wystąpienie prelegenta spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.

Dr Jerzy Polak wielce zasłużony dla lokalnej społeczności nie tylko jako historyk, ale również animator działań mających na celu pogłębienie wiedzy historycznej mieszkańców grodu, a kiedyś dwóch położonych nad rzeką Białą. Były dyrektor Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej. Obecnie jest Prezesem Honorowym Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego. Autor wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych poświęconych historii miast położonych na szlaku solnym łączącym Kraków z Morawami. Szczególną poczytnością cieszy się wielokrotnie wznawiany "Przewodnik po Bielsku-Białej i okolicy".  Znawca losów mieszkańców pogranicza, gdzie przenikały się kultury, religie i interesy polityczne. Wciąż aktywny na polu naukowym jak również popularyzatorskim.

 

Wstęp wolny!