Prelekcja Ryszarda Mozgola „Polskie drogi do Niepodległości 1914-1918” – Bielsko-Biała, 25 stycznia 2018

„Polskie drogi do Niepodległości 1914-1918” to tytuł prelekcji zorganizowanej 25 stycznia 2018 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ryszard Mozgol, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach, przybliżył młodzieży sytuację polityczną Europy na przełomie XIX i XX wieku, przyczyny wybuchu I wojny światowej i otwierające się w 1916 r. dla społeczeństwa polskiego nadzieje związane z utworzeniem  państwa polskiego. Historyk przybliżył również działania dwóch głównych obozów  politycznych, na czele których stanęli Józef Piłsudski i Roman Dmowski. Ciekawa lekcja historii spotkała się z dużym zainteresowaniem  młodzieży III Liceum im. Stefana Żeromskiego i Liceum Ekonomicznego w Bielsku-Białej.

 • Prelekcja Ryszarda Mozgola „Polskie drogi do Niepodległości 1914-1918” .
  Prelekcja Ryszarda Mozgola „Polskie drogi do Niepodległości 1914-1918”.
 • Prelekcja Ryszarda Mozgola „Polskie drogi do Niepodległości 1914-1918” .
  Prelekcja Ryszarda Mozgola „Polskie drogi do Niepodległości 1914-1918” .
 • Prelekcja Ryszarda Mozgola „Polskie drogi do Niepodległości 1914-1918” .
  Prelekcja Ryszarda Mozgola „Polskie drogi do Niepodległości 1914-1918” .
 • Prelekcja Ryszarda Mozgola „Polskie drogi do Niepodległości 1914-1918” .
  Prelekcja Ryszarda Mozgola „Polskie drogi do Niepodległości 1914-1918” .