„Walką, pracą i nauką - Polaków drogi do niepodległości” - warsztaty dla szkół podstawowych - Lublin, 8 marca 2018

8 marca 2018 r. w Filii nr. 34 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Drogi do wolności”. Prelekcję i warsztaty pt. „Walką, pracą i nauką - Polaków drogi do niepodległości” poprowadził Adrian Lesiakowski, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Lublinie. Zgromadzeni na spotkaniu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 50 i Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Lublinie mogli zapoznać się z tłem omawianej epoki, dowiedzieć się o różnych formach militarnych, społecznych i kulturalnych wybijania się Polaków na niepodległość, a także spróbować sił w analizie źródeł historycznych i w formułowaniu wniosków płynących z historii dla naszego życia wspólnotowego.