Wystawa i zajęcia edukacyjne „Ojcowie Niepodległości“ – Frankfurt, 14-15 kwietnia 2018

Zenon Fajger i Maciej Rędziniak z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie w dniach 14-15 kwietnia 2018 r. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (Eschborn) poprowadzili zajęcia edukacyjne oraz wykłady pt.  „Ojcowie Niepodległości” dla społeczności polonijnej w parafii polskiej we Frankfurcie, w ramach projektu „100-lecie wolnej Polski. Jubileuszowy rok we Frankfurcie”. 

Zajęciom towarzyszyła prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości”. 

Część wstępna zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości. Dodatkowo zaprezentowano również opis towarzyszącej wystawie ogólnopolskiej akcji #mojaniepodległa.

W głównej części wystawy zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych. 

Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI. Jako specjalny dodatek do wystawy stworzony został również komplet zakładek magnetycznych prezentujących poszczególnych bohaterów wystawy, które zostały rozdane uczestnikom spotkań. 

Obecna młodzież zadawała pytania i wypełniała quiz dotyczący wystawy. Ze wszystkich plansz największą uwagę zwiedzających przyciągnęła mapa ukazująca zmiany granic Polski. Mieszkający we Frankfurcie Polacy, pochodzący nie tylko ze wszystkich części Polski ale i, ze względu na korzenie rodzinne, z tzw. terenów utraconych, szukali swoich miejscowości i wymieniali się  z historykami swoimi wspomnieniami rodzinnymi z czasu przed rokiem 1918. W ten sposób udało okazało się również, że wśród frankfurckiej Polonii mieszka wnuk generała brygady Wojska Polskiego, legionisty i twórcy formacji strzelców podhalańskich Andrzeja Galicy, pan Franciszek Galica.
Rzeszowski IPN już po raz trzeci zaprosiło do Frankfurtu Stowarzyszenie na rzecz Polskiej Szkoły w Eschborn, które w tym roku we współpracy z innymi organizacjami przeprowadza cykl imprez z okazji Roku Jubileuszowego.
Szczegóły inicjatywy oraz harmonogram imprez i informacje o współpracujących organizacjach dostępne są na stronie stowarzyszenia www.rodzice-eschborn.de oraz na specjalnie na ten rok powstałych platformach social media: Strona: http://100.polskaffm.info.

 

  • Prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości“.
  • Prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości“.
  • Prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości“.
  • Prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości“.
  • Prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości“.
  • Prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości“.
  • Prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości“.
  • Prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości“.
  • Prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości“.
  • Prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości“.

Powiązane informacje