Kamienie Pamięci. Nieznany bohater niepodległości

Gala ogólnopolskiego projektu edukacyjnego w Krakowie

Przez dwa dni, 23-24 maja 2018 r., w Hotel Best Western Premier w Krakowie trwał wielki finał IX edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Kamienie Pamięci. Nieznany Bohater Niepodległości”.

W środę, 23 maja zespoły biorące udział w projekcie miały okazję poznać „Niepodległy Kraków”, biorąc udział w jednym z czterech spacerów:

  • na kopiec Piłsudskiego,
  • na kopiec Kościuszki,
  • po mieście „Szlakiem Niepodległości”,
  • po wystawie „Piękna Niepodległa” w Muzeum Armii Krajowej.

W czwartek, 24 maja odbyła się gala finałowa, podczas której wręczyliśmy statuetki Kamienie Pamięci. Wcześniej zespoły biorące udział w projekcie zaprezentowały efekt swych historycznych poszukiwań lokalnych bohaterów i podzieliły się ze wszystkimi spostrzeżeniami związanymi z udziałem w projekcie.

Gali finałowej towarzyszyła prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości” oraz liczne niespodzianki.

Idea projektu

Przedsięwzięcie adresowane jest do młodzieży szkolnej, drużyn i zastępów harcerskich, kół naukowych, grup rekonstrukcyjnych, kół kombatantów oraz uczestników indywidualnych – pasjonatów historii. Chodzi o upamiętnienie nieznanych bohaterów, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości w latach 1914-1918, włożyli wkład w obronę granic II Rzeczypospolitej i budowę jej struktur w okresie międzywojennym, poprzez działania zwłaszcza na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej.

Mogą to być zarówno osoby cywilne, jak i żołnierze, członkowie lokalnych komitetów ratunkowych, organizacji społecznych i samorządowych przejmujących władzę od administracji zaborców, członkowie komitetów organizujących oddziały oraz pomoc wojskową w okresie walk niepodległościowych, a także walk o ustalenie granic. A także postacie, które poprzez pracę na rzecz społeczeństwa lokalnego przyczyniły się do odbudowy miast i wsi, zakładów pracy, przychodni, szpitali itd.

Zachęcaliśmy młodzież do odszukania zapomnianych, lokalnych bohaterów i podjęcia próby przywrócenia ich do zbiorowej pamięci. Pokazaliśmy okres walki o niepodległość i budowy II Rzeczypospolitej przez pryzmat losów jednostki i wydarzeń lokalnych.

Widocznym skutkiem pracy uczestników naszego projektu jest upamiętnienie lokalnych bohaterów niepodległości w różnych formach (np. przygotowanie informacji dla komisji nazewnictwa ulic przy samorządach lokalnych, prowadzenie akcji informacyjnych wśród społeczności lokalnej, upamiętnienie postaci i upowszechnienie wiedzy na ich temat w lokalnej prasie, na stronach internetowych, wystawach w bibliotekach, szkołach itd.). Podobnie, jak w poprzednich edycjach projektu, każdy bohater zostanie upamiętniony wirtualnym kamieniem na mapie pamięci.

Kontakt w sprawie projektu „Kamienie Pamięci. Nieznany bohater niepodległości”:

Szczegółowe informacje o projekcie oraz materiały dla uczestników znajdują się na portalu edukacyjnym IPN pamięć.pl