Inauguracja akcji edukacyjnej IPN „Biało-czerwony szlak. Moja Niepodległa” w Chełmnie – 21 maja 2018

21 maja 2018 roku w wielu miastach Polski nastąpiła inauguracja akcji edukacyjnej IPN „Biało-czerwony szlak. Moja Niepodległa”. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach akcji zaprezentowaliśmy wystawę „Ojcowie Niepodległości“.

Wystawa stanęła przed Ratuszem w Chełmnie, będącym siedzibą Muzeum Ziemi Chełmińskiej. W uroczystości wzięli udział burmistrz Chełmna Mariusz Kędzierski, dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej Ewa Gerka, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon, naczelnik Delegatury IPN Edyta Cisewska, a także licznie zgromadzona młodzież szkolna.

W przemówieniu otwierającym prezentację prof. Mirosław Golon nakreślił sylwetki Ojców Niepodległej, a także podkreślił wielkie znaczenie ich zgodnej współpracy w obliczu zagrożenia świeżo odzyskanej niepodległości.

Organizatorem wydarzenia był Burmistrz Miasta Chełmna Mariusz Kędzierski, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy oraz Muzeum Ziemi Chełmińskiej.

 

Ojcowie Niepodległości

Wystawa plenerowa, składająca się z 10 wolnostojących ekspozytorów trzyplanszowych na planie trójkąta foremnego.

Część wstępna (plansze 2-12) zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości. Dodatkowo zaprezentowano również opis towarzyszącej wystawie ogólnopolskiej akcji #mojaniepodległa.

W głównej części wystawy (plansze 13-30) zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych.

Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

Jako specjalny dodatek do wystawy stworzony został również komplet zakładek magnetycznych prezentujących poszczególnych bohaterów wystawy.

Autorzy wystawy: dr Zofia Fenrych, Mateusz Lipko. Współpraca: Grzegorz Czapski, Maciej Frycz, Paweł Miedziński, Magdalena Ruczyńska, dr Paweł Skubisz, prof. Włodzimierz Suleja.

Ekspozycja będzie prezentowana do 30 maja br. Wystawa stanie również w Starostwie Powiatowym w Radziejowie (ul. Kościuszki 17). Jej prezentacja rozpocznie się 25 maja i potrwa do połowy czerwca.