Wystawa plenerowa „Ojcowie Niepodległości”– Szczecin, prezentacja od 21 maja 2018

Zachęcamy do obejrzenia wystawa plenerowej „Ojcowie Niepodległości” prezentowanej od 21 maja 2018 r. na Jasnych Błoniach w Szczecinie (alejka poniżej fontanny Bartłomiejki).

Wernisaż wystawy odbył się 21 maja 2018 r. na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Prezentacji towarzyszyły działania edukacyjne prowadzone przez pracowników Oddziału. Młodzież z Szkoły Podstawowej nr 16 w Szczecinie sprawdziła swoją wiedzę o procesie odzyskania przez Polskę niepodległości w quizie, a także podczas rozwiązywania testu dotyczącego informacji zawartych na wystwie. Naszych gości zaprosiliśmy również do samodzielnego wykonania toreb z podobizną Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wpinek z wybranym „Ojcem Niepodległości”. 
 
Wystawa plenerowa „Ojcowie Niepodległości” została przygotowana przez Oddział IPN w Szczecinie w związku z przydającą w 2017 roku 150. rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego oraz zbliżającą się okrągłą rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ekspozycja składa się z 10 wolnostojących ekspozytorów trzyplanszowych na planie trójkąta foremnego. W częci wstępnej przedstwaiono m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości. Dodatkowo zaprezentowano również opis towarzyszącej wystawie ogólnopolskiej akcji #mojaniepodległa.
 
W głównej części wystawy zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych. 
Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.
 
Autorzy wystawy: dr Zofia Fenrych, Mateusz Lipko. Współpraca: Grzegorz Czapski, Maciej Frycz, Paweł Miedziński, Magdalena Ruczyńska, dr Paweł Skubisz, prof. Włodzimierz Suleja.
 
 
 
 • Wernisaż wystawy „Ojcowie Niepodległości”, fot. P. Miedziński
 • Wernisaż wystawy plenerowej „Ojcowie Niepodległości”, fot. R. Kurzaj
 • Wernisaż wystawy „Ojcowie Niepodległości”, fot. M. Ruczyński
 • Wernisaż wystawy „Ojcowie Niepodległości”, fot. P. Miedziński
 • Wernisaż wystawy „Ojcowie Niepodległości”, fot. P. Miedziński
 • Wernisaż wystawy „Ojcowie Niepodległości”, fot. P. Miedziński
 • Wernisaż wystawy „Ojcowie Niepodległości”, fot. P. Miedziński
 • Wernisaż wystawy plenerowej „Ojcowie Niepodległości”, fot. R. Kurzaj
 • Wernisaż wystawy plenerowej „Ojcowie Niepodległości”, fot. R. Kurzaj
 • Wernisaż wystawy plenerowej „Ojcowie Niepodległości”, fot. R. Kurzaj
 • Wernisaż wystawy plenerowej „Ojcowie Niepodległości”, fot. R. Kurzaj
 • Wernisaż wystawy plenerowej „Ojcowie Niepodległości”, fot. R. Kurzaj
 • Wernisaż wystawy plenerowej „Ojcowie Niepodległości”, fot. R. Kurzaj
 • Wernisaż wystawy plenerowej „Ojcowie Niepodległości”, fot. R. Kurzaj
 • Wernisaż wystawy plenerowej „Ojcowie Niepodległości”, fot. R. Kurzaj
 • Wernisaż wystawy plenerowej „Ojcowie Niepodległości”, fot. R. Kurzaj