Otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości” i konferencja edukacyjna - Augustów, 14 czerwca 2018

W dniu 14 czerwca 2018 r. w Augustowie Rynku Króla Zygmunta Augusta w Augustowie o godz. 11 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości”, która została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie. Następnie, w siedzibie Augustowskich Placówek Kultury, (Rynek Zygmunta Augusta 9) odbyła się konferencja edukacyjna podczas której referaty wygłosili historycy z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku.

Program konferencji:

- „Pułkownik Stanisław Nilski-Łapiński, bohater walk o niepodległość” - dr Łukasz Lubicz-Łapiński (OBEN IPN Białystok)

- „Józef Piłsudski - droga do niepodległości” – dr Waldemar F. Wilczewski (OBEN IPN Białystok)

- „Roman Dmowski - twórca nowoczesnego polskiego nacjonalizmu” – dr Paweł Warot (naczelnik OBEN IPN Białystok)

W uroczystościach udział wzięli mi.: Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński, wicestarosta Katarzyna Beata Sturgulewska, burmistrz Augustowa Wojciech Walulik, przedstawiciele służb mundurowych oraz szkół augustowskich. W konferencji edukacyjnej uczestniczyli także uczniowie dwóch augustowskich szkół.

Patronem honorowym wystawy i konferencji jest Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. Wystawa „Ojcowie Niepodległości” została otwarta po raz pierwszy 21 maja br. w Węgrowie przez Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka, który zainaugurował w ten sposób „Biało-czerwony szlak »Moja Niepodległa«”. Identyczne wystawy zostały otwarte tego dnia w siedemnastu miastach. Wystawa ma trafić ostatecznie do około 130 miejscowości w Polsce. W województwie podlaskim uroczyste otwarcie odbyło się w Wasilkowie

Patronat medialny: Ośrodek TVP w Białymstoku oraz Polskie Radio Białystok.

Wystawa „Ojcowie Niepodległości” jest ekspozycją plenerową, składającą się z 10 wolnostojących ekspozytorów trzyplanszowych na planie trójkąta foremnego. Część wstępna zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918–1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron „Monitora Polskiego” z pierwszych dni niepodległości. Dodatkowo zaprezentowano również opis towarzyszącej wystawie ogólnopolskiej akcji #mojaniepodległa. W głównej części wystawy zaprezentowane zostały postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej, prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych. Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.