Z cyklu „Od niepodległości do niepodległości” dyskusja o pierwszym oficjalnym rządzie niepodległej Polski – Warszawa, 21 listopada 2017

W Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Od niepodległości do niepodległości”. O gabinecie Jędrzeja Moraczewskiego – pierwszym oficjalnym rządzie niepodległej Polski  –  dyskutowali goście prof. Jana Żaryna: prof. Krzysztof Kawalec i red. Tomasz Łysiak.

Spotkanie odbyło się 21 listopada (wtorek), o godz. 17.30 na Przystanku Historia przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/140865446563611/

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej został powołany 18 listopada 1918 r. Na jego czele stanął Jędrzej Moraczewski, socjalista. Premier uważał, że „polityka społeczna rządu iść musi po linii reform Zachodu, a nie Wschodu, skąd grozi chaos – z nią wiążą się finansowe wymogi, lecz idącej fali reform przeciwstawić się rząd nie może”. W krótkim czasie, mimo bardzo trudnej sytuacji w kraju, rząd Moraczewskiego ogłosił powszechne prawo wyborcze (także dla kobiet), ustanowił 8-godzinny dzień pracy, wprowadził ubezpieczenia chorobowe, zagwarantował prawo do strajku i legalność działania związków zawodowych, a także szereg innych ważnych reform. Jak wspominał premier: „Praca trwała dziennie 16 godzin. Prezydium pracowało 20 godzin na dobę. Trzeba było wzmocnić Polskę wewnętrznie”.

Gabinet Moraczewskiego funkcjonował do 16 stycznia 1919 r. – podał się do dymisji kilka dni przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego. 

  • Gabinet Jędrzeja Moraczewskiego, źródło: Wikipedia
    Gabinet Jędrzeja Moraczewskiego, źródło: Wikipedia