Rozpoczynamy warsztaty w ramach polonijnej edycji Turnieju Debat Historycznych #mojaniepodległa

W dniach 12–15 czerwca 2018 roku w Warszawie w ramach polonijnej edycji Turnieju Debat Historycznych #mojaniepodległa odbędą się warsztaty dotyczące wykorzystania debaty oksfordzkiej w edukacji historycznej. Weźmie w nich udział 17 nauczycieli z Ukrainy, Kazachstanu, Litwy, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Belgii.

Szkolenie jest organizowane przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Fundacją „Projekty Edukacyjne” w ramach Programu Polonijnego BEN IPN.

Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną zajęcia dotyczące zasad debaty oksfordzkiej oraz wystąpień publicznych pod kątem pracy z młodzieżą. Uczestnicy, w ramach przygotowania merytorycznego do tematyki turnieju zwiedzą wystawę „Powstała, by żyć” pod kierunkiem autorów ekspozycji. 

Część warsztatów odbędzie się w ramach trwającego w tym czasie finałowego Turnieju Debat Historycznych IPN. Uczestnicy będą mieli możliwość obserwowania debat pomiędzy najlepszymi drużynami licealistów z całej Polski, omawiania, a także oceniania wystąpień młodzieży. Warsztaty staną się także okazją do spotkania z nauczycielami, którzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy metodą debaty oksfordzkiej z uczniami.

***

Dzięki metodzie debaty oksfordzkiej młodzież ma możliwość nauczyć się: patrzeć na zagadnienia z wielu stron, samodzielnie myśleć, budować spójną i logiczną argumentację, występować publicznie, słuchać innych, brać odpowiedzialność za swoje słowa oraz szanować swoich rozmówców. Dla młodzieży, która na co dzień mieszka poza Polską, jest to też doskonały trening wypowiadania się w języku polskim.

Więcej informacji na temat dotychczasowego wykorzystania debaty oksfordzkiej w działaniach IPN można znaleźć: pamiec.pl/debaty oraz www.facebook.com/debatyhistoryczne.

Uczestnicy warsztatów, zgłaszając się na nie, deklarują przygotowanie drużyn i udziału wraz z nimi w Turnieju Debat Historycznych #mojaniepodległa, który odbędzie się w pierwszym kwartale 2019 roku.

  • Turniej debat #mojaniepodległa.pl
    Turniej debat #mojaniepodległa.pl