Otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości” - Gołdap, 21 czerwca 2018

21 czerwca 2018 r. o godz. 12 w Bibliotece Publicznej w Gołdapi (ul. T. Kościuszki 31, II budynek muzealny) nastąpiło otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości”, która została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie. W imieniu Naczelnika Delegatury IPN w Olsztynie dr. hab. Karola Sacewicza, licznie przybyłych gości powitał Krzysztof Kierski, który jednocześnie przybliżył ideę wyjątkowego projektu IPN jakim jest „Biało-czerwony szlak »Moja Niepodległa«”. Wydarzeniu towarzyszyły prelekcje pracowników Delegatury: Michał Ostapiuk omówił postać „błękitnego generała” Józefa Hallera, a Dawid Zagził nakreślił drogę do Niepodległej Wincentego Witosa.

 

Wystawa „Ojcowie Niepodległości” została otwarta po raz pierwszy 21 maja br. w Węgrowie przez Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka, który zainaugurował w ten sposób „Biało-czerwony szlak »Moja Niepodległa«”. Identyczne wystawy zostały otwarte tego dnia w siedemnastu miastach. Wystawa ma trafić ostatecznie do około 130 miejscowości w Polsce. W województwie warmińsko-mazurskim wystawa „Ojcowie Niepodległości” była już prezentowana w Nidzickim Ośrodku Kultury.

Wystawa „Ojcowie Niepodległości” jest ekspozycją plenerową, składającą się z 10 wolnostojących ekspozytorów trzyplanszowych na planie trójkąta foremnego. Część wstępna zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918–1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron „Monitora Polskiego” z pierwszych dni niepodległości. Dodatkowo zaprezentowano również opis towarzyszącej wystawie ogólnopolskiej akcji #mojaniepodległa. W głównej części wystawy zaprezentowane zostały postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej, prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych. Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

 • Aranżacja wystawy w Gołdapi
  Aranżacja wystawy w Gołdapi
 • Krzysztof Kierski opowiedział o inicjatywie IPN „Biało-czerwony szlak Niepodległej”
  Krzysztof Kierski opowiedział o inicjatywie IPN „Biało-czerwony szlak Niepodległej”
 • Prelekcja Michała Ostapiuka o gen. Józefie Hallerze
  Prelekcja Michała Ostapiuka o gen. Józefie Hallerze
 • Dawid Zagził opowiedział o niepodległościowej drodze Wincentego Witosa
  Dawid Zagził opowiedział o niepodległościowej drodze Wincentego Witosa
 • Krzysztof Kierski odebrał podziękowanie od przedstawicielki organizatora wystawy
  Krzysztof Kierski odebrał podziękowanie od przedstawicielki organizatora wystawy
 • Plakat wydarzenia
  Plakat wydarzenia
 • Biało-czerwony szlak Niepodległości w Polsce północno-wschodniej
  Biało-czerwony szlak Niepodległości w Polsce północno-wschodniej

Powiązane informacje