Konferencja „Pomorze Gdańskie w drodze do Niepodległej (1918-1920)” – Gdańsk-Jelitkowo, 29 czerwca 2018

Konferencję, która będzie odbywała się w Hotelu Posejdon (Kapliczna 30), otworzą o godz. 12.00 prof. dr hab. Mirosław Golon, dyrektor IPN Oddział w Gdańsku oraz dr Daniel Wicenty, p.o. naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Gdańsku.

Program konferencji:

Moderator: prof. dr hab. Igor Hałagida

godz. 12.15-12.35 – prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Stempin (Wyższa Szkoła Europejska im. Józefa Tischnera w Krakowie, Albert-Ludwigs Universität Freiburg) – „Przyszłość Prus Zachodnich i dyplomatyczne próby obrony tego terytorium przez Niemcy w latach 1918-1920

godz. 12.35-12.55 – prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK) – „Kwestia powrotu Pomorza Gdańskiego i ziemi chełmińskiej do Polski w latach 1918-1920”

godz. 12.55-13.15 – prof. dr hab. Aleksander Smoliński (UMK) – „Przygotowania wojskowe do przejęcia przez Rzeczpospolitą ziem przyznanych jej na mocy traktatu w Wersalu”

godz. 13.15-14.45 – dr hab. Jarosław Centek (UMK) – „Wojsko niemieckie na terenie Prus Zachodnich w latach 1918-1920

Moderator: prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow

godz. 15.00-15.20 – dr hab. Krzysztof Kkania (UMK) – „Pomorze Gdańskie w trakcie obrad konferencji wersalskiej 1919 r.”

godz. 15.20-15.40 – dr Jan Daniluk (UG) – „Lata 1918-1920 a kwestia nowego statusu Gdańska w realiach powojennej Europy”

godz. 15.40-16.00 – dr Zbigniew Girzyński (UMK) – „Kościół katolicki w Prusach Zachodnich wobec kwestii powrotu tego regionu do Polski”

godz. 16.00-16.20 – dr hab. Tomasz Krzemiński (IH PAN) – „Polskie mieszczaństwo Prus Zachodnich wobec kwestii powrotu tego obszaru do Polski”

godz. 16.20-16.40 – prof. nadzw. dr hab. Tomasz Łaszkiewicz (IH PAN) – „Ziemiaństwo Prus Zachodnich wobec powrotu regionu do Polski”

Moderator: dr hab. Krzysztof Kania

godz. 16.55-17.15 – mgr Małgorzata Mielewska (UMK) – „Sytuacja polityczna w powiecie świeckim w latach 1918-1920”

godz. 17.15-17.35 – mgr Dominika Gołaszewska-Rusinowska (UMK) – „Kwestia powrotu Pomorza Gdańskiego w świetle ówczesnej prasy hiszpańskiej”

godz. 17.35-17.55 – mgr Joanna Piórkowska (UMK) – „Tadeusza Michejdy związki z Pomorzem”

godz. 17.55-18.15 – mgr Mateusz Hűbner (UMK) – „Rodzina Steinbornów – od „małej ojczyzny” do II Rzeczpospolitej”

godz. 18.15-18.45 – dyskusja

godz. 18.45-19.00 – podsumowanie i zakończenie obrad

Organizatorami wydarzenia są: Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Gdańsku, Instytut Historii i Archiwistyki UMK oraz Zakład Historii XX wieku IHiA UMK.

Kierownikami konferencji są: prof. dr hab. Igor Hałagida (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Gdańsku) oraz prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu).

Podczas wydarzenia będą wykonywane zdjęcia oraz filmy, które mogą być wykorzystane na: gdansk.ipn.gov.pltwitter.com/IPNGdansk oraz www.facebook.com/IPN.Gdansk.