Otwarcie wystawy plenerowej „Powstała, by żyć” w 100. rocznicę odzyskania niepodległości – Rzeszów, 25 czerwca 2018

W poniedziałek 25 czerwca br. w Ogrodach Bernardyńskich w Rzeszowie dr Dariusz Iwaneczko, dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie dokonał otwarcia wystawy „Powstała, by żyć”. W jej otwarciu uczestniczył współautor dr Paweł Rokicki z Biuro Edukacji Narodowej IPN, który zapoznał zebranych z głównymi narracjami wystawy. Przybyli również wojewoda podkarpacki dr Ewa Leniart, Waldemar Szumny z Podkarpackiego Urządu Marszałkowskiego, przedstawiciele służb mundurowych, kombatanci, mieszkańcy Rzeszowa oraz lokalne media. Rzeszów jest drugim po Warszawie miastem w Polsce, w którym prezentowana jest ww. wystawa, będzie można ją oglądać przez okres wakacji. 

Celem ekspozycji, przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w związku  z tegorocznymi obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, jest ukazanie odbudowy polskiej państwowości po latach zaborów jako sumy wysiłków i dążeń ówczesnego pokolenia Polaków – ludzi różnych stanów i o różnych sympatiach politycznych. Zarówno żołnierzy walczących pod znakiem Orła Białego na wielu frontach I wojny światowej, jak i polityków, działaczy społecznych, nauczycieli oraz twórców kultury.

Wystawa opowiada o wysiłku zbrojnym, rozpoczętym w sierpniu 1914 r. przez Legiony Polskie u boku Austro-Węgier, o Korpusach Polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, sformowanej we Francji, m.in. dzięki szerokiej mobilizacji amerykańskiej Polonii. Przedstawia też zarys towarzyszącej walce intensywnej działalności politycznej i dyplomatycznej, której rezultatem było np. podpisanie w imieniu Polski przez Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego Traktatu Wersalskiego, kończącego I wojnę światową.

Na wystawie ukazano proces narodzin państwa polskiego, rozpoczęty w listopadzie 1918 r., w tym formowania się jego demokratycznego ustroju, zwieńczonego uchwaleniem przez Sejm Ustawodawczy konstytucji z 17 marca 1921 r. Przypomniano okoliczności kształtowania się granic Rzeczypospolitej – w ogniu walk toczonych z Ukraińcami o wschodnią Galicję, z Czechami o Śląsk Cieszyński i Litwinami o Wileńszczyznę i Suwalszczyznę, a także w wyniku powstań przeciwko Niemcom w Wielkopolsce i na Śląsku. Decydujące dla obrony niepodległości oraz ustalenia granicy wschodniej okazało się zwycięstwo w wojnie z bolszewikami, przypieczętowane Traktatem Ryskim z 18 marca 1921 r. Odrodzona w ten sposób, po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita miała wielokulturowy i wieloetniczny charakter – zamieszkiwali ją obok Polaków także Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, Niemcy i inne mniejszości.

Na wystawie prezentowane są archiwalne zdjęcia, plakaty i mapy, którym towarzyszą cytaty z wypowiedzi uczestników ówczesnych wydarzeń, m.in. Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego i premiera Wincentego Witosa.

Relacja na stronie: http://rzeszow.tvp.pl/37801959/powstala-by-zyc-wystawa-w-ogrodach-bernardynskich

Fot. Katarzyna Gajda-Bator (IPN Rzeszów)

 • Otwarcie wystawy plenerowej „Powstała, by żyć” w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.
 • Otwarcie wystawy plenerowej „Powstała, by żyć” w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.
 • Otwarcie wystawy plenerowej „Powstała, by żyć” w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.
 • Otwarcie wystawy plenerowej „Powstała, by żyć” w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.
 • Otwarcie wystawy plenerowej „Powstała, by żyć” w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.
 • Otwarcie wystawy plenerowej „Powstała, by żyć” w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.
 • Otwarcie wystawy plenerowej „Powstała, by żyć” w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.
 • Otwarcie wystawy plenerowej „Powstała, by żyć” w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.
 • Otwarcie wystawy plenerowej „Powstała, by żyć” w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.
 • Otwarcie wystawy plenerowej „Powstała, by żyć” w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.
 • Otwarcie wystawy plenerowej „Powstała, by żyć” w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.
 • Otwarcie wystawy plenerowej „Powstała, by żyć” w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

Powiązane informacje