Otwarcie wystawy „Powstała by żyć” – Jarosław, 3 sierpnia 2018

W piątek 3 sierpnia br. na jarosławskim rynku dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie dr Dariusz Iwaneczko i burmistrz Jarosławia Waldemar Paluch w obecności: starosty jarosławskiego Tadeusza Chrzana, przewodniczącego Rady Powiatu Jarosławskiego Zbigniewa Piskorza, radnych miejskich i powiatowych, służb mundurowych, mieszkańców oraz lokalnych mediów, dokonali otwarcia wystawy „Powstała, by żyć”. Gospodarz miasta podkreślił owocną współpracę z rzeszowskim oddziałem IPN. Wyrazem podziękowania był, wręczony współorganizatorowi wydarzenia, pamiątkowy obraz przedstawiający pierwszy mural historyczny w Jarosławiu, odsłonięty 9 czerwca br.

„Ta wystawa pokazuje przede wszystkim zbiorowy wysiłek. Zbiorowy wysiłek bardzo zróżnicowanego społeczeństwa” -  mówił dr Dariusz Iwaneczko opowiadając o ekspozycji, na której prezentowane są archiwalne zdjęcia, plakaty, mapy oraz cytaty z wypowiedzi uczestników ówczesnych wydarzeń, m.in. Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego i premiera Wincentego Witosa. Centrum ekspozycji ujętej w krąg jest mapa, ciesząca się największym zainteresowaniem szczególnie wśród dzieci. Pozwala samodzielnie sprawdzić, jak zmieniały się granice w tym czasie.

Dzięki współpracy z Oddziałem IPN w Rzeszowie, w czerwcu na parterze Ratusza w Jarosławiu była prezentowana wystawa „Ojcowie niepodległości". Liderom walki o wolną Polskę w 1918 r. poświęcony był również wykład historyka IPN, Zenona Fajgera. W prelekcji wzięła udział młodzież i nauczyciele jarosławskich szkół podstawowych, a do każdej placówki trafiły dodatkowe materiały edukacyjne, przygotowane przez IPN. 

Wystawa została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Premiera prezentacji wystawy odbyła sie w czerwcu na Dziedzińcu Wielkim Zamku Królewskiego w Warszawie. W lipcu ekspozycja była eksponowana w Ogrodach Bernardyńskich w Rzeszowie. Jarosław jest trzecim miastem w Polsce, gdzie będzie można przez cały sierpień oglądać niepodległościową wystawę plenerową. 

Celem ekspozycji jest ukazanie odbudowy polskiej państwowości po latach zaborów jako sumy wysiłków i dążeń ówczesnego pokolenia Polaków – ludzi różnych stanów i o różnych sympatiach politycznych. Zarówno żołnierzy walczących pod znakiem Orła Białego na wielu frontach I wojny światowej, jak i polityków, działaczy społecznych, nauczycieli oraz twórców kultury.

Wystawa opowiada o wysiłku zbrojnym, rozpoczętym w sierpniu 1914 r. przez Legiony Polskie u boku Austro-Węgier, o Korpusach Polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, sformowanej we Francji, m.in. dzięki szerokiej mobilizacji amerykańskiej Polonii. Przedstawia też zarys towarzyszącej walce intensywnej działalności politycznej i dyplomatycznej, której rezultatem było np. podpisanie w imieniu Polski przez Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego Traktatu Wersalskiego, kończącego I wojnę światową.

Na wystawie ukazano proces narodzin państwa polskiego, rozpoczęty w listopadzie 1918 r., w tym formowania się jego demokratycznego ustroju, zwieńczonego uchwaleniem przez Sejm Ustawodawczy konstytucji z 17 marca 1921 r. Przypomniano okoliczności kształtowania się granic Rzeczypospolitej – w ogniu walk toczonych z Ukraińcami o wschodnią Galicję, z Czechami o Śląsk Cieszyński i Litwinami o Wileńszczyznę i Suwalszczyznę, a także w wyniku powstań przeciwko Niemcom w Wielkopolsce i na Śląsku. Decydujące dla obrony niepodległości oraz ustalenia granicy wschodniej okazało się zwycięstwo w wojnie z bolszewikami, przypieczętowane Traktatem Ryskim z 18 marca 1921 r. Odrodzona w ten sposób, po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita miała wielokulturowy i wieloetniczny charakter – zamieszkiwali ją obok Polaków także Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, Niemcy i inne mniejszości. Na wystawie prezentowane są archiwalne zdjęcia, plakaty i mapy, którym towarzyszą cytaty z wypowiedzi uczestników ówczesnych wydarzeń, m.in. Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego i premiera Wincentego Witosa.


Zapraszamy do zwiedzania wystawy do końca sierpnia oraz wspólnego i radosnego świętowania jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Fotografie z otwarcia wystawy na stronie: https://bit.ly/2ncOfZ7

Fot. Małgorzata Młynarska (Urząd Miasta Jarosławia)

 • Otwarcie wystawy „Powstała by żyć” w Jarosławiu.
 • Otwarcie wystawy „Powstała by żyć” w Jarosławiu.
 • Otwarcie wystawy „Powstała by żyć” w Jarosławiu.
 • Otwarcie wystawy „Powstała by żyć” w Jarosławiu.
 • Otwarcie wystawy „Powstała by żyć” w Jarosławiu.
 • Otwarcie wystawy „Powstała by żyć” w Jarosławiu.
 • Otwarcie wystawy „Powstała by żyć” w Jarosławiu.
 • Otwarcie wystawy „Powstała by żyć” w Jarosławiu.
 • Otwarcie wystawy „Powstała by żyć” w Jarosławiu.
 • Otwarcie wystawy „Powstała by żyć” w Jarosławiu.
 • Otwarcie wystawy „Powstała by żyć” w Jarosławiu.
 • Otwarcie wystawy „Powstała by żyć” w Jarosławiu.
 • Otwarcie wystawy „Powstała by żyć” w Jarosławiu.

Powiązane informacje