Otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości” w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«” – Płock, 25 lipca 2018

W środę, 25 lipca br. w holu głównym Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku odbył się wernisaż wystawy „Ojcowie Niepodległości”, przygotowanej przez Oddział IPN w Szczecinie. Ekspozycję zorganizował Oddział IPN w Warszawie wspólnie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

W uroczystości wzięli udział: Marlena Mazurska, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Poseł na Sejm RP Anna Cicholska i Mirosław Biełaszko z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie.

Wystawa „Ojcowie Niepodległości” została otwarta po raz pierwszy 21 maja br. w Węgrowie przez Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka, który zainaugurował w ten sposób „Biało-czerwony szlak »Moja Niepodległa«”. Wystawa ma trafić ostatecznie do około 130 miejscowości w Polsce.

Na Mazowszu jako pierwsza na „Biało-czerwonym szlaku. Moja Niepodległa ” znalazła się Ostrołęka. Następnie wystawa gościła w Radomiu. W Płocku będzie ją można oglądać do 3 sierpnia br.

W kolejnych miesiącach ekspozycja będzie prezentowana  w Ciechanowie (08.08–29.08.2018 r.), Siedlcach (03.09–24.09.2018 r.), Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie (27.09–26.10.2018 r.), Grodzisku Mazowieckim (29.10–8.11.2018 r.).

Zapraszamy do zapoznania się z prezentowanymi na wystawie bohaterami naszej Niepodległości.

Wystawa „Ojcowie Niepodległości” jest jednym z najważniejszych projektów IPN poświęconych upamiętnieniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Część wstępna ekspozycji zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości. Dodatkowo zaprezentowano również opis towarzyszącej wystawie ogólnopolskiej akcji #mojaniepodległa.

W głównej części zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych.

Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

Jako specjalny dodatek do wystawy stworzony został również komplet zakładek magnetycznych prezentujących poszczególnych bohaterów wystawy.

Autorzy wystawy: dr Zofia Fenrych, Mateusz Lipko. Współpraca: Grzegorz Czapski, Maciej Frycz, Paweł Miedziński, Magdalena Ruczyńska, dr Paweł Skubisz, prof. Włodzimierz Suleja.

 

Powiązane informacje