Ogólnopolska konferencja naukowa „Ruch ludowy i polska wieś wobec Niepodległości” – Supraśl–Nidzica, 19–21 września 2018

Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma otworzył 19 września br. ogólnopolską konferencję naukową „Ruch ludowy i polska wieś wobec Niepodległości”. Organizatorem wydarzenia jest białostocki oddział IPN. Konferencję objął patronatem honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Konferencji towarzyszyła wystawa przygotowana przez Oddział IPN w Rzeszowie: „Wieś polska między dwoma totalitaryzmami (1939–1945)”

Program konferencji:

19 września, hotel „Supraśl”, ul. Białostocka 19

godz. 10.00 – rozpoczęcie konferencji

godz. 10.20–11.40 referaty:

 • dr Paweł Perzyna (IPN Łódź), Praca dla Polski. Postawa polityczna Błażeja Stolarskiego w latach 1914–1922
 • dr hab. Krzysztof Sychowicz (IPN Białystok), Ruch ludowy w Łomżyńskiem w okresie międzywojennym
 • Jerzy Autuchiewicz (IPN Białystok), Refleksje o niepodległości w pamiętnikach chłopów
 • dr hab. Karol Sacewicz (IPN Olsztyn), Kształtowanie się granic II RP w świetle publikacji prasy chłopskiej/ludowej

11.40–12.10 przerwa

godz. 12.10–13.10 referaty:

 • Jakub Dobrzyński (UwB), Pośród szlachty. Sytuacja społeczno-demograficzna chłopów w okresie dwudziestolecia międzywojennego w wybranych parafiach podlaskich
 • Jarosław Wasilewski (IPN Białystok), Wystąpienia chłopskie na Suwalszczyźnie w 1935 r.
 • dr Marcin Bukała (IPN Rzeszów), Niepodległość Polski w prasie Stronnictwa Ludowego w latach 1931–1939 na przykładzie wybranych tytułów prasowych

godz. 13.10–13.30 dyskusja

godz. 13.30–15.00 przerwa

godz. 15.00–16.40 referaty:

 • dr hab. Waldemar Grabowski (IPN Warszawa), Działacze Stronnictwa Ludowego w łączności konspiracyjnej Polskiego Państwa Podziemnego
 • dr hab. Piotr Kardela (IPN Białystok), Działalność niepodległościowa Stanisława Gierata - przedwojennego prezesa CZWM i prezesa SPK
 • dr hab. Jacek Romanek (IPN Lublin), Ludowcy Lubelszczyzny w walce o wolność i niepodległość w latach 1944–1949
 • Michał Ostapiuk (IPN Olsztyn), Mieszkańcy wsi na Białostocczyźnie, Warmii i Mazurach w strukturach polskiego niepodległościowego podziemia zbrojnego po 1944 r.

16.40–17.00 dyskusja

20 września, hotel „Supraśl”, ul. Białostocka 19

godz. 10.30–12.10 referaty:

 • dr Marcin Markiewicz (IPN Białystok), „Prawica” w ZSL w latach 1956–1959 na przykładzie Białostocczyzny
 • dr Michał Wenklar (IPN Kraków), Wydarzenia 1956 r. wobec wsi i ruchu ludowego w województwie krakowskim
 • dr Marek Kietliński (Archiwum Państwowe w Białymstoku), Struktury „Solidarności” Rolników Indywidualnych w województwie białostockim (1980–1989)
 • dr Tomasz Danilecki (IPN Białystok), Przywódcy rolniczej „Solidarności” na Białostocczyźnie - drogi chłopskich (non)konformistów do działalności opozycyjnej
 • Łukasz Faszcza (IPN Białystok), Pół wieku z perspektywy wsi na przykładzie niepublikowanych wspomnień mieszkańca Augustowszczyzny Jana Grajewskiego

godz. 12.10–12.30 – dyskusja

21 września, Zamek Nidzica, ul. Zamkowa 2

godz. 10.30–12.30 referaty:

 • dr Paweł Warot (IPN Białystok), Chłopi/ludowcy wobec kolektywizacji wsi na Warmii i Mazurach
 • Krzysztof Kierski (IPN Olsztyn), Ludowcy na Warmii i Mazurach wobec idei niepodległości (1945–1949)
 • ks. dr Bogumił Wykowski (Olsztyn), W służbie niepodległości czy zniewolenia? Działacze ludowi w powojennej rzeczywistości politycznej na przykładzie powiatu Szczytno
 • Judyta Rebizant (Uniwersytet Rzeszowski), Gospodarcze aspekty przemian ustrojowych na terenie powiatu lubaczowskiego 1944–1948
 • dr Rafał Łatka (IPN Warszawa), „Solidarność” Rolników Indywidualnych w opinii prymasa Tysiąclecia
 • dr hab. Marcin Kruszyński (IPN Lublin/WSOWP w Dęblinie), Wincenty Witos wśród Ojców Niepodległości? Perspektywa podręczników do historii z okresu PRL i III RP

godz. 12.30–12.50 dyskusja i zakończenie konferencji.

Patronat medialny nad konferencją sprawują: Ośrodek Telewizji Polskiej w Białymstoku i Polskie Radio Białystok. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.