Uroczystości odsłonięcia pierwszego pomnika „Szlaku Orląt Lwowskich”, upamiętniającego ppor. Jana Feliksa Charlewskiego – Ustrobna, 18 sierpnia 2018

18 sierpnia 2018 r. w Ustrobnej koło Krosna, na terenie parku dworskiego odbyła się uroczystość odsłonięcia pierwszego pomnika „Szlaku Orląt Lwowskich”, upamiętniającego ppor. Jana Feliksa Charlewskiego. Inicjatorem projektu jest Komendant Tradycyjnego Oddziału C. i K. Regimentu Artylerii  Fortecznej No. 2  Barona Edwarda von Beschi – Twierdza Kraków, pan Przemysław Jaskółowski. „Szlak Orląt Lwowskich” ma wyznaczać miejsca urodzeń wybitnych uczestników walk o Lwów z lat 1918–1919. Łącznie mają powstać 44 takie same pomniki.

ppor. Jan Feliks Charlewski 12 V 1894 – 29 XII 1918 urodził się w Ustrobnej jako syn organisty, został ochrzczony w obrządku rzymskokatolickim. Uczęszczał do gimnazjum w Krakowie. Tu zastała go pierwsza wojna światowa. Zgłosił się do służby w szeregach Legionów Polskich, gdzie został wcielony do 2 pułku piechoty. Walczył w Karpatach, tam po raz pierwszy został ranny. Wysłano go na leczenie do Krakowa, a po rekonwalescencji przeniesiono do 18 pułku piechoty armii austriacko-węgierskiej, w stopniu plutonowego. Za okazane męstwo i zasługi na froncie rosyjskim skierowano go do szkoły oficerskiej w Bazin (obecnie Pezinok na Słowacji). Raniony po raz drugi w 1918 r., otrzymał urlop na ukończenie studiów na Politechnice Lwowskiej. 1 listopada 1918 r. na skutek zajęcia Lwowa przez Ukraińców w mieście rozgorzały ciężkie walki uliczne. Brał w nich udział na odcinku „Szpital Technika I” od 6 listopada do nadejścia odsieczy z Krakowa i oswobodzenia miasta w dniu 22 listopada 1918 r. Ponownie ranny, po powrocie do zdrowia został skierowany na Persenkówkę, gdzie poległ w dniu 29 grudnia 1918 roku w wieku 24 lat. Jego ciała nigdy nie zidentyfikowano.

Ppor. Jan Feliks Charlewski został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Obrony Lwowa.

W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści, władze samorządowe, kombatanci, wojsko, harcerze, lokalna społeczność. Do zgromadzonych na uroczystości list skierował prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie reprezentował Grzegorz Leszczyński z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa. 

Zdjęcia z uroczystości: https://drive.google.com/open…

Fot. Urząd Gminy Wojaszówka

 

 

 • Odsłonięcie pierwszego pomnika „Szlaku Orląt Lwowskich”, upamiętniającego ppor. Jana Feliksa Charlewskiego.
 • Odsłonięcie pierwszego pomnika „Szlaku Orląt Lwowskich”, upamiętniającego ppor. Jana Feliksa Charlewskiego.
 • Odsłonięcie pierwszego pomnika „Szlaku Orląt Lwowskich”, upamiętniającego ppor. Jana Feliksa Charlewskiego.
 • Odsłonięcie pierwszego pomnika „Szlaku Orląt Lwowskich”, upamiętniającego ppor. Jana Feliksa Charlewskiego.
 • Odsłonięcie pierwszego pomnika „Szlaku Orląt Lwowskich”, upamiętniającego ppor. Jana Feliksa Charlewskiego.
 • Odsłonięcie pierwszego pomnika „Szlaku Orląt Lwowskich”, upamiętniającego ppor. Jana Feliksa Charlewskiego.
 • Odsłonięcie pierwszego pomnika „Szlaku Orląt Lwowskich”, upamiętniającego ppor. Jana Feliksa Charlewskiego.
 • Odsłonięcie pierwszego pomnika „Szlaku Orląt Lwowskich”, upamiętniającego ppor. Jana Feliksa Charlewskiego.
 • Odsłonięcie pierwszego pomnika „Szlaku Orląt Lwowskich”, upamiętniającego ppor. Jana Feliksa Charlewskiego.
 • Odsłonięcie pierwszego pomnika „Szlaku Orląt Lwowskich”, upamiętniającego ppor. Jana Feliksa Charlewskiego.
 • Odsłonięcie pierwszego pomnika „Szlaku Orląt Lwowskich”, upamiętniającego ppor. Jana Feliksa Charlewskiego.