Konkurs „Śladami polskości – Warmia i Mazury na drodze ku niepodległej Polsce”

W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Instytut Pamięci Narodowej Delegatura IPN w Olsztynie wraz z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty zapraszają uczniów szkół podstawowych, klas 6-8, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „Śladami polskości – Warmia i Mazury na drodze ku niepodległej Polsce”.

Celem konkursu jest utrwalanie przejawów życia społeczno-politycznego na podstawie relacji uczestników i świadków wydarzeń historycznych żyjących w regionie oraz zdjęć i dokumentów zachowanych w rodzinnych i publicznych archiwach, rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią małej ojczyzny i Polski, kształtowanie patriotycznych postaw, zachęcenie nauczycieli i wychowawców do krzewienia wiedzy o historii regionu, wzmacnianie poczucia lokalnej i regionalnej tożsamości oraz więzi międzypokoleniowych.

Prace prosimy zgłaszać do 30 września 2018 r. na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!