Wyjątkowa seria 6 albumów IPN na stulecie odzyskania niepodległości

W listopadzie 2018 r. nakładem Instytutu Pamięci Narodowej ukażą się starannie opracowane albumy prezentujące twórców naszej niepodległości: Wincentego Witosa, Józefa Piłsudskiego, Wojciecha Korfantego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Jana Paderewskiego.

Przychodzili na świat wtedy, gdy umierali już ostatni przechowujący w swych wspomnieniach z dzieciństwa insurekcję kościuszkowską i okruchy niepodległej Rzeczypospolitej. Dorastali, gdy klęska powstania 1863 r. odebrała narodowi wolę walki, pogrążając go w duchowej depresji.

Wychowywali się w niewoli, ale pamięć o wiekach dumnej przeszłości Rzeczypospolitej, o przodkach stających do walki w XIX-wiecznych powstaniach – pamięć zapisana w dziełach literackich, na płótnach obrazów, wykuta w pomnikach – nie pozwalała im pogodzić się z uciskiem i wzywała do czynu.

Drogę ku wolnej Polsce zaczynali w domach rodzinnych, gdy słuchali opowieści o ojczystych dziejach. Potem konspirowali w szkolnych ławach. Ich marzenia, wola działania, myśli i czyny przywiodły nas – po ponad wieku rozbiorów – do 11 listopada 1918 r. i wskrzeszenia niepodległej Rzeczypospolitej.

Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Paderewski, Wojciech Korfanty, Ignacy Daszyński – dzisiaj, w setną rocznicę odrodzenia Polski, nazywamy ich Ojcami Niepodległości – Patres Libertatis. Każdemu z nich Instytut Pamięci Narodowej poświęca album – na tysiącach fotografii możemy zobaczyć nie tylko ich, ale całe pokolenie Niepodległej.

Mija sto lat od tych wydarzeń – wiek, którego połowę stanowią dzieje wolnej Polski – druga połowa to czas fizycznej likwidacji narodu podczas II wojny światowej i długie dekady komunistycznego zniewolenia; czas deptania i niszczenia marzeń o niepodległości, czas pogardy i gwałtu na prawdzie o naszych Patres Libertatis. Mimo to pamięć o ich czynach prowadziła kolejne pokolenia ku wolności – ku „Solidarności” i niepodległej Polsce.

Wydawnictwo to niech będzie przypomnieniem dla nas, ale i trwałym darem dla przyszłych pokoleń idących niepodległym szlakiem, a przede wszystkim wyrazem hołdu dla Ojców Niepodległości i wszystkich, którzy sto lat temu zrywali kajdany niewoli.

Jarosław Szarek
prezes Instytutu Pamięci Narodowej