Ojcowie Niepodległości dla Najmłodszych w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Kontynuujemy wielka akcję edukacyjną na Stulecie Odzyskania Niepodległości – wrzesień 2018

W pierwszych dwóch tygodniach nowego roku szkolnego 2018/2019, roku w którym cała Polska będzie świętowała Stulecie Odzyskania Niepodległości do władz wszystkich gmin w województwie pomorskim, do wszystkich Gospodarzy Gmin – Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, dyrektor oddziału IPN w Gdańsku skierował list (załączamy go poniżej), w którym zarekomendował akcję edukacyjną IPN zatytułowaną „Mój Pierwszy Zeszyt”.

W jej efekcie wszyscy pierwszoklasiści otrzymają, często przy okazji specjalnych uroczystości szkolnych (ślubowania, akademie itp.), drobny upominek w formie zwykłego zeszytu szesnastokartkowego do nauki pisania, które na okładkach mają jedna bardzo ważny przekaz związany właśnie ze stuleciem. Na okładkach zamieszczono w ładnej formie graficznej wizerunki czterech działaczy politycznych, których zaliczamy do Ojców Niepodległości, w tym Marszałka Józefa Piłsudskiego, generała Józefa Hallera, premiera i najwybitniejszego wówczas polskiego artystę Ignacego Paderewskiego oraz dyplomatę i polityka Romana Dmowskiego.

Ogromnie liczymy na to, że rodzice, starsi, pomogą naszym najmłodszym chociaż wstępnie zapoznać się z wydarzeniami sprzed stu lat. Pomocna do tego będzie też akcja wystawowa IPN, gdyż we wszystkich blisko 150 gminach Pomorza będzie gościła wielka wystawa „Ojcowie Niepodległości”, która przybliża sylwetki wymienionych już Bohaterów, a także takich wybitnych twórców Polski Niepodległej, jak Wincenty Witos, Wojciech Korfanty czy Ignacy Daszyński. Ogromnie nas cieszy wielkie zainteresowanie gmin i samych szkół oraz nauczycieli akcją edukacyjną. Dla naszego roku tegoroczne obchody są bowiem w istocie wstępem do naszych regionalnych dni rocznicowych stulecia odzyskania niepodległości, które będziemy obchodzili w lutym 2020 roku. Uczniowie pomorskich szkół będą do tego wielkie święta bardzo dobrze przygotowani.

Wzmocnieniem tej akcji edukacyjnej będzie też kolejna wystawa, tym razem poświęcona wyłącznie naszej pomorskiej, a także kujawskiej drodze do niepodległości w latach 1918–1920. Już za kilka dni także ona rozpocznie w kilku egzemplarzach wędrówkę po wszystkich gminach naszego regionu, a szczególnie po szkołach. Patriotyzm bowiem najbardziej trzeba budować w najmłodszych latach życia, wtedy staje się on trwałym składnikiem systemu wartości młodego, a później już dorosłego obywatela.

 

Patriotyzm budujemy od najmłodszych lat – kontynuacja akcji „Mój Pierwszy Zeszyt” w województwie kujawsko-pomorskim

„Ojcowie Niepodległości” na okładkach kilkuset tysięcy zeszytów zagościli już w całej Polsce i stopniowo trafiają do najmłodszych. W województwie kujawsko-pomorskim w ostatnim tygodniu przekazano do delegatur Kuratorium zeszyty dla wszystkich pierwszoklasistów (w Bydgoszczy – ok. 11 tys., w Toruniu ponad 7 tys., we Włocławku ponad 4 tys.). Mamy ogromną nadzieję, że dzięki wielkiemu wsparciu Kuratorium do 11 listopada najmłodsi otrzymają już ten upominek od IPN.

Niezależnie od akcji „Mój Pierwszy Zeszyt” realizowane będą także szersze już działania związane ze stuleciem odzyskania niepodległości. W ramach tych działań nadal będziemy prezentować wystawę „Ojcowie Niepodległości”. Ostatnio odsłonięta została (w poniedziałek 10 września), z udziałem grupy uczniów szkół średnich oraz władz miasta z Prezydentem na czele, na centralnym Placu Wolności. Będzie tam eksponowana aż do 27 września. Inna forma to bezpośrednie spotkania z nauczycielami. W Toruniu 14 września w Szkole Podstawowej nr 11 z udziałem blisko 70 dyrektorów wszystkich szkół w mieście odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Anny Łukaszewskiej – dyrektor Wydziału Oświaty w Toruniu. Znaczna część została poświęcona obchodom stulecia odzyskania niepodległości. Prezentowano m.in. wspaniałą aktywność plastyczną i muzyczną uczniów dedykowaną Stuleciu. Piękne patriotyczne kokardy, niepodległościowe pieśni i okolicznościowe inscenizacje teatralne były wzruszającym popisem artystycznych talentów toruńskich uczniów, a zarazem atrakcyjnej formy kształtowania patriotyzmu.

W dalszej części tego spotkania było także okolicznościowe wystąpienie dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosława Golona, który scharakteryzował część działań IPN związanych z obchodami Stulecia Odzyskania Niepodległości. Podkreślił także bardzo ważny regionalny wymiar tej rocznicy, gdyż dla północnej części regionu kujawsko-pomorskiego poza bardzo ważnym znaczeniem ogólnopolskiej rocznicy, fundamentalnej także dla ziem wówczas jeszcze pozostających w niewoli, nawiązującej do dnia 11 listopada 1918 roku, niezmiernie istotne będzie także regionalne Święto Odzyskania Niepodległości. Zgodnie z przebiegiem historycznych wydarzeń będzie to dzień 18 stycznia 2020 roku, gdyż w styczniu 1920 roku Toruń wrócił do Polski, tak samo jak i druga stolica regionu – Bydgoszcz (20 stycznia 1920 r.). Warto więc wykorzystać te kilkanaście miesięcy, aby uczniów dobrze przygotować do świętowania.

Z kolei Mirosław Sprenger zreferował szczegółowo akcje edukacyjne realizowane przez Delegaturę IPN w Bydgoszczy, w tym m.in. nową, bardzo atrakcyjna grę, która przybliży uczniom sylwetki dwóch współtwórców Polski Niepodległej – Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. Wszyscy dyrektorzy otrzymali też od IPN zestawy związane z akcją „Mój Pierwszy Zeszyt” (J. Piłsudski, J. Haller, R. Dmowski, I. Paderewski) oraz reklamówkę wystawy „Ojcowie Niepodległości”.

Pliki do pobrania